Direkt till innehållet

Villkor och riktlinjer – Förrådsservice

För Region Hallands varuförsörjning med tillhörande förrådshantering finns fastställda villkor och riktlinjer. Dessa är sammanfattade här.

Leverans

Leverans av lagerhållna artiklar som beställs i webbutiken kan ske en gång per vecka. Varje beställande verksamhet har en utsedd leveransdag utifrån gällande ruttplanering.

För artiklar som inte finns lagerhållna i förrådsverksamheten gäller den leveranstid som respektive leverantör har efter mottagen beställning. Om dessa beställda artiklar ankommer förrådsverksamhetens godsmottagning, skickas dessa till mottagaren med nästa ordinarie leveranstillfälle.

Fraktavgift

Det utgår ingen fraktavgift för artiklar som beställts i webbutiken.

Priser och prispåslag på artiklar i webbutiken

Priserna på förrådsartiklarna i webbutiken är priser som enligt regionens upphandlingsavtal. Vid beställning i webbutiken debiteras regionens verksamheter varans avtalspris. Däremot debiteras förvaltningarna en månatlig kostnad för förrådsverksamheten, vilket beräknats utifrån en fördelningsnyckel.

För externa kunder debiteras ett procentpåslag på varje beställd artikel, där varans ursprungliga pris i webbutiken är detsamma som regionens avtalspris. På varans pris tillkommer även mervärdesskatt.

Kundtjänst och support

Förrådsservice - kundtjänst

E-post: rgs.kundtjanst@regionhalland.se

Telefon: 010-476 19 00

Helgfri måndag-torsdag, 07:00 – 16:00,

fredag, kl 07:00 – 15:00

Senast ändrad: