Direkt till innehållet

Journalia AK

 

Journalia AK är det system som används för hantering och dosering av antikoagulantia i Region Halland. Journalia AK driftsattes hösten 2020 och ersatte då Auricula ordinationsstöd. All information som tidigare dokumenterats i Auricula är överflyttad till Journalia AK, inloggning sker med SITHS-kort.

 

Det är viktigt att varje vårdenhet ser över sina verksamhetsrutiner för hur arbetet med att hantera och dosera antikoagulantia genomförs, utifrån förutsättningarna på vårdenheten och det nya systemets funktionalitet.

 

 

 

Aktuell information

Ny version

Den 26 april uppgraderades Journalia AK till en ny version.

Mer information om leveransens innehåll finns i Leveransbesked Journalia AK Q2 2021

 

Tidigare nyheter

Rättningar och uppdateringar i Journalia AK

Journalia AK – Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

 

Utbildning Journalia AK

Onlinekurser

Både grundkurs och fortbildningskurs  för Journalia-AK finns som onlinekurser i Utbildningskatalogen i Kompetensportalen. Grundkursen ger en introduktion och överblick av systemet och Fördjupningskursen berör mer arbetsflöden samt ger tips och trix för att göra arbetet i systemet enklare.

 

Länk till KompetensportalenUtbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För externa användare följ denna länk: Externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Sök endast på Journalia för att få träff i Utbildningskatalogen.

 

För önskemål om specifik utbildning/frågestund kontakta Läkemedelssupporten med förfrågan.

 

Utbildningsdatabas

För önskemål om tillgång till utbildningsmiljö för internutbildning kontakta Läkemedelssupporten för att få tillgång till inloggningsuppgifter och hjälp med uppdatering av patientuppgifter i systemet. Utbildningsmiljön finns tillgänglig på alla datorer där Journalia AK finns installerat.

 

Behörighet till systemet

Saknas behörighet för användare till Journalia AK får ärende registreras till Läkemedelssupporten med ifylld behörighetsblankett via ärendehanteringssystemet.

Inloggning i Journalia AK sker med SITHS-kort och Journalia AK finns installerat på alla datorer där VAS används.

Vid problem med inloggning eller behörigheter -kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010 – 47 619 00 eller registrera ett ärende via ServiceDesk.

 

Behörighetsnivåer:

LÄS Användare som endast ska kunna ta del av doseringsinformation, kommer endast kunna läsa information.

Denna behörighet bör tilldelas alla användare som behöver kunna komma åt doseringsinformation för Waran, för att kunna skapa korrekta ordinationer i NCS Läkemedelsmodul vid t ex inskrivning till slutenvård.

LÄS + BREV Användare som inte är behöriga att dosera kommer ha begränsad behörighet i systemet. Dessa användare kommer kunna skapa kallelser, påminnelser och omprövningsbrev. Skicka iväg alla klara brev till posten samt kunna överblicka dagens att göra lista. Ingen registrering av patientdata kommer kunna göras.
LÄS +SKRIV Användare som har full behörighet i systemet och kan dosera antikoagulantia, skapa doseringsbrev, lägga in patienter och starta upp och avsluta behandlingar, registrera komplikationer m.m.

Systemet är anpassat efter lagar och förordningar kopplat till läkemedelshantering för vad som är tillåtet för respektive användarkategori att utföra.

Nytt system med nya behörighetsnivåer kan innebära att varje enhet behöver se över sina rutiner och arbetssätt gällande hantering av patienter med antikoagulantiabehandling.

 

Support och felanmälan

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten tel 010-476 19 00.

Här hittar du information om Driftstörningar

 

Här finns  Manual övergång Auricula - Journalia AK

Här finns Rutin: Journalia AK reservrutin

Vid behov av att använda reservrutin nås Waranlista i pappersformat här.

 

Manualer - Journalia AK

Användarmanual Journalia AK Introduktionsguide

Guider finns publicerade i VAS-hjälpen för Journalia AK

 

Frågor och svar

- Har försökt logga in i Journalia AK men det står att jag ej är aktiv användare, varför?

Troligt saknas behörighet, kontakta Läkemedelssupporten för kontroll.

- Jag hittar inte utbildningen i Utbildningskatalogen, vad ska jag söka på?

Sök på endast "Journalia" så hittar ni utbildningen enklast.

- Vi har en deltagare som vi inte kan anmäla i Kompetensportalen, kan ni hjälpa oss?

För att du ska kunna anmäla dig till en utbildning behöver du ha ett användarkonto (externa användare läs mer på Kompetensportalens startsida). Behöver ni annan hjälp med anmälan vänd er till Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00.

- Jag kan inte anmäla en deltagare till utbildning det står att det är fullt?

Utbildningstillfällena är inte fulla, men du som användare kan inte anmäla annan deltagare än dig själv. Det går alltså inte att anmäla en kollega till samma utbildning.

Hur kan jag anmäla min kollega som inte kan anmäla sig själv till utbildning?

Om man inte har möjlighet att anmäla sig själv kan man istället lägga ett ärende till utbildningssamordnarna som sköter Kompetensportalen så kan de hjälpa till med anmälan. https://intra.regionhalland.se/stod-och-service/Support/administrativservice/Sidor/Anmäl-ärende---GAS.aspx   Välj ärendetyp ´Utbildning/kurser` och ´Fråga om anmälan till utbildning` och fyll i resterande delar i ärendet så hjälper de dig med anmälan.

- Vad har hänt med informationen som fanns i Auricula?

All information som tidigare fanns i Auricula har överförts till Journalia AK.

- Ligger efter med komplikationsregistrering i Auricula, kan jag göra detta efter övergången till Journalia AK?

Ja, komplikationsregistrering, omprövningar och all annan registrering kommer kunna ske efter övergången till det nya systemet.

- Kommer LAB-svar in automatiskt till Journalia AK?

Ja, funktionen med LAB-svar är densamma som tidigare mot Auricula, alla prover som bokas med AK-mott som provtagare hämtas in till Journalia AK.

- Behöver icke-legitimerad personal som ska arbeta i Journalia AK någon form av behörighet till systemet?

Ja, särskild behörighet för icke-legitimerad personal finns, LÄS+BREV. Denna behörighet gör det möjligt för icke legitimerad personal att hjälpa till med brevhantering så som att skicka kallelser, påminnelser samt omprövningsbrev.

- Kan man se information från Journalia AK i VAS på samma sätt som man kunde från Auricula genom anrop av formulär AUR?

Nej, man kan inte i VAS se en läsbild såsom tidigare från Auricula. Om användare behöver kunna läsa information ska de således ha läsbehörighet i Journalia AK

 

 

 

Senast ändrad: