Direkt till innehållet

Journalia AK

Journalia AK är det system som används för hantering och dosering av antikoagulantia i Region Halland. Journalia AK driftsattes hösten 2020 och ersatte då Auricula ordinationsstöd. All information som tidigare dokumenterats i Auricula är överflyttad till Journalia AK, inloggning sker med SITHS-kort.

 

Det är viktigt att varje vårdenhet ser över sina verksamhetsrutiner för hur arbetet med att hantera och dosera antikoagulantia genomförs, utifrån förutsättningarna på vårdenheten och det nya systemets funktionalitet.

Terapirekommendationer för antikoagulantiabehandling

 

 

 

Aktuell information

Information inför kommande avveckling av Journalia AK

Journalia AK kommer avvecklas under hösten 2023 och ersättas av en ny webbaserad plattform AKnet. AKnet kommer användas som doseringsstöd och för uppföljning av behandling med warfarin. I samband med avvecklingen av Journalia AK kommer uppföljning av patienter med NOAK-preparat endast att registreras i VAS och NCS Läkemedelsmodul. Överföring av information från Journalia AK till VAS/NCS för patient med NOAK-behandling skall vara genomförd senast 31/5 och utförs av respektive patientansvarig enhet.

För mer information se: Information inför kommande avveckling av Journalia AK

För information om ersättande funktionalitet i VAS se: Förslag på funktioner att använda vid uppföljning av NOAK-behandling i VAS

 

Journalia AK uppgraderades 7/2.

För information om innehåll i leveransen se:

Leveransbesked Uppgradering Journalia AK 2023-02-07

 

Koppling mot 1177.se

Det finns möjlighet att från Journalia AK skicka digitala meddelanden till patientens inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster istället för att skicka dessa som fysiska brev, vilket innebär:

  • Patienten ser sitt meddelande omgående efter det att ni skickat det från systemet och behöver inte vänta på att brevet ska komma fram med posten.
  • Patienten kan ta del av sina meddelande oavsett var hen befinner sig och ni behöver inte ange tillfälliga adressuppgifter till sommarstuga eller liknande.
  • Förbättring för miljön då papper och transporter minskar.

 

Mer information kring funktionen finns i Information vårdgivare 1177-meddelande

Informationsblad för distribuering till patient finns framtaget och det är upp till varje vårdenhet att tillhandahålla denna information till berörda patienter. Information patient 1177-meddelande

Nu finns även möjlighet att Lägga till information om 177-meddelande i doserings- och uppföljningsbrev.

 

Tidigare leveranser/rättningar

Leveransbesked Journalia AK Q4 2021

Leveransbesked Journalia AK Q2 2021

Rättningar och uppdateringar i Journalia AK

Journalia AK – Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

 

Utbildning Journalia AK

Onlinekurser

Onlinekurser för Journalia AK finns i Utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Länk till KompetensportalenUtbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För externa användare följ denna länk: Externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Sök endast på Journalia för att få träff i Utbildningskatalogen.

 

För önskemål om specifik utbildning/frågestund kontakta Läkemedelssupporten med förfrågan.

 

Utbildningsdatabas

För önskemål om tillgång till utbildningsmiljö för internutbildning kontakta Läkemedelssupporten för att få tillgång till inloggningsuppgifter och hjälp med uppdatering av patientuppgifter i systemet. Utbildningsmiljön finns tillgänglig på alla datorer där Journalia AK finns installerat.

 

Behörighet till systemet

Saknas behörighet för användare till Journalia AK får ärende registreras till Läkemedelssupporten med ifylld behörighetsblankett via ärendehanteringssystemet.

Inloggning i Journalia AK sker med SITHS-kort och Journalia AK finns installerat på alla datorer där VAS används.

Vid problem med inloggning eller behörigheter kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010 – 47 619 00 eller registrera ett ärende via ServiceDesk.

 

Behörighetsnivåer:

LÄS Användare som endast ska kunna ta del av doseringsinformation, kommer endast kunna läsa information.

Denna behörighet bör tilldelas alla användare som behöver kunna komma åt doseringsinformation för Waran, för att kunna skapa korrekta ordinationer i NCS Läkemedelsmodul vid t ex inskrivning till slutenvård.

LÄS + BREV Användare som inte är behöriga att dosera kommer ha begränsad behörighet i systemet. Dessa användare kommer kunna skapa kallelser, påminnelser och omprövningsbrev. Skicka iväg alla klara brev till posten samt kunna överblicka dagens att göra lista. Ingen registrering av patientdata kommer kunna göras.
LÄS +SKRIV Användare som har full behörighet i systemet och kan dosera antikoagulantia, skapa doseringsbrev, lägga in patienter och starta upp och avsluta behandlingar, registrera komplikationer m.m.

Systemet är anpassat efter lagar och förordningar kopplat till läkemedelshantering för vad som är tillåtet för respektive användarkategori att utföra.

Nytt system med nya behörighetsnivåer kan innebära att varje enhet behöver se över sina rutiner och arbetssätt gällande hantering av patienter med antikoagulantiabehandling.

 

Support och felanmälan

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten tel 010-476 19 00.

Här hittar du information om Driftstörningar

 

Här finns Rutin: Journalia AK reservrutin

Vid behov av att använda reservrutin nås Waranlista i pappersformat här.

 

Manualer - Journalia AK

Guider finns publicerade i VAS-hjälpen för Journalia AK

 

Frågor och svar

- Har försökt logga in i Journalia AK men det står att jag ej är aktiv användare, varför?

Troligt saknas behörighet, kontakta Läkemedelssupporten för kontroll.

- Jag hittar inte utbildningen i Utbildningskatalogen, vad ska jag söka på?

Sök på endast "Journalia" så hittar ni utbildningen enklast.

- Kommer LAB-svar in automatiskt till Journalia AK?

Ja, alla prover som bokas med AK-mott som provtagare hämtas in till Journalia AK.

- Kan man se information från Journalia AK i VAS på samma sätt som man kunde från Auricula genom anrop av formulär AUR?

Nej, man kan inte i VAS se en läsbild såsom tidigare från Auricula. Om användare behöver kunna läsa information ska de således ha läsbehörighet i Journalia AK

 

 

 Senast ändrad: