Direkt till innehållet

Journalia-AK

Ny info!

EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19.

Med anledning av detta beslut och det pressade läget har UCR valt att hålla Auricula igång fram till 30 november 2020.

Styrgruppen för projektet har utifrån dessa nya förhållningsregler beslutat att skjuta på införandet av Journalia-AK. Vecka 39 blir ny planerad tidpunkt för driftsättning.

 

Vid övergången kommer Auricula ordinationsstöd behöva vara helt stängt för redigering under 1-2 dagar, torsdag och fredag vecka 38. Alla användare försätts i läsläge och inga doseringar kommer kunna göras då migrering av data till Journalia-AK sker. Om doseringar behöver utföras dessa dagar får reservrutin följas, dvs dosering får då ske på papper som i efterhand får införas i Journalia-AK.

Projektet arbetar just nu intensivt med att testa och anpassa Journalia-AK så att systemet ska fungera och passa oss i RH på bästa sätt. Det är många komponenter som ska komma på plats med ett nytt system och tidsplanen är väldigt knapp.

Projektet kommer att informera löpande via linjen så fort ny viktig information finns att förhålla sig till, informationen kommer även att publiceras på denna sida.

 

Projektgrupp:

 • Elin Larnemo, Projektledare/Objektspecialist Läkemedel

  elin.larnemo@regionhalland.se, 0766-96 44 49

 • Annelie Skoglund, Objektspecialist Läkemedel
 • Julia Nyström, Objektspecialist Läkemedel
 • Åsa Samuelsson, Objektspecialist Läkemedel
 • Carina Larsson, Objektspecialist Auricula – Representant HS
 • Marie-Louise Gustafsson, Objektspecialist Auricula – Representant HS
 • VAKANT – Representation NSVH
 • VAKANT – Representation Privata vårdgivare

Styrgrupp:

 • Magnus Bengtsson, Objektägare
 • Bertil Alvén, Objektägare IT
 • Marie Rosengren, Objektledare Läkemedel
 • Eva Osvald Gustafsson, MedV – Representant HS
 • Fredrik Klingberg, Vallås VC – Representant NSVH
 • VAKANT – Representant Privata vårdgivare

Viktiga datum!

Behörigheter till Journalia-AK ska vara återkopplade snarast, hanteras via chef.

Utbildning i september (för exakta datum se Kompetensportalen).

Stängningsdagar Auricula: 17/9 + 18/9.

Planerad driftstart vecka 39, måndag 21/9.

 

Utbildning

Utbildning i Journalia-AK kommer att ske via Skype-utbildningar under vecka 37, 38, 39. Anmälan görs i Kompetensportalen.

För externa användare: Klicka här för att komma till den externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För anställda inom Region Halland: Klicka här för att komma till Kompetensportalen.

 

Frågor och svar

- Jag hittar inte utbildningen i Utbildningskatalogen, vad ska jag söka på?

 • Sök på Journalia så hittar ni utbildningen enklast.

- Vi har en deltagare som vi inte kan anmäla i Kompetensportalen, kan ni hjälpa oss?

 • För att du ska kunna anmäla dig till en utbildning behöver du ha ett användarkonto (externa användare läs mer på Kompetensportalens startsida). Behöver ni annan hjälp med anmälan vänd er till Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00.

- Kommer informationen som idag finns i Auricula att följa med över till Journalia-AK?

 • All information som idag finns i Auricula kommer att föras över till Journalia-AK inför driftstarten. Denna information kommer att valideras av projektet för att säkerställa att den är korrekt i det nya systemet.

- Kommer LAB-svar att komma in automatiskt till Journalia-AK?

 • Ja, funktionen kommer att vara lik som idag mot Auricula, inga förändringar behöver göras i arbetssätt.

- Behöver icke-legitimerad personal som ska arbeta i Journalia-AK någon form av behörighet till systemet?

 • Exakt hur behörighet till icke-legitimerad personal kommer se ut är initialt är ännu ej fastställt. Men som minst kan alla användare initialt få tillgång till att läsa informationen som finns i systemet.

- Kommer man kunna se information från Journalia-AK i VAS på samma sätt som från Auricula genom anrop av formulär AUR?

 • Nej, man kommer inte i VAS att kunna se en läsbild såsom från Auricula. Om användare behöver kunna läsa information ska de således ha läsbehörighet i Journalia-AK.

 

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-476 19 00.

Senast ändrad: