Direkt till innehållet

Journalia-AK

Ny info!

EU har förlängt tidsfristen för den förordning gällande medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som skulle träda i kraft efter 26 maj 2020 med ytterligare ett år på grund av Covid-19.

Med anledning av detta beslut och det pressade läget har UCR valt att hålla Auricula igång fram till 30 november 2020.

Styrgruppen för projektet har utifrån dessa nya förhållningsregler beslutat att skjuta på införandet av Journalia-AK. Vecka 39 blir ny planerad tidpunkt för driftsättning.

 

Vid övergången kommer Auricula ordinationsstöd behöva vara helt stängt för redigering under 1-2 dagar, torsdag och fredag vecka 38. Alla användare försätts i läsläge och inga doseringar kommer kunna göras då migrering av data till Journalia-AK sker. Om doseringar behöver utföras dessa dagar får reservrutin följas, dvs dosering får då ske på papper som i efterhand får införas i Journalia-AK.

Projektet arbetar just nu intensivt med att testa och anpassa Journalia-AK så att systemet ska fungera och passa oss i RH på bästa sätt. Det är många komponenter som ska komma på plats med ett nytt system och tidsplanen är väldigt knapp.

Projektet kommer att informera löpande via linjen så fort ny viktig information finns att förhålla sig till, informationen kommer även att publiceras på denna sida.

 

Viktiga datum!

Behörigheter till Journalia-AK ska vara återkopplade snarast, hanteras via chef.

Utbildning i september (för exakta datum se Kompetensportalen).

Stängningsdagar Auricula: 17/9 + 18/9.

Planerad driftstart vecka 39, måndag 21/9.

 

Utbildning

Utbildningstillfällen för Journalia-AK finns nu publicerade i Kompetensportalen och består av en onlinekurs (ca 30 min) och en lärarledd utbildning i systemet (1,5 tim). Den lärarledda utbildningen kommer att ske via Skype vilken även kommer ge möjlighet till att ställa frågor. Båda delarna i utbildningen är obligatoriska för de som arbetar aktivt med hantering och dosering av patienter med antikoagulantiabehandling, total utbildningstid är ca 2 tim.

Anmälan till utbildningarna görs via Utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För externa användare: Klicka här för att komma till den externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Sök endast på Journalia för att få träff i Utbildningskatalogen.

 

Lärarledda utbildningstillfällen är följande:

Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 (uppsamling)
Måndag 7/9 13.30-15.00 Tisdag 15/9 13.30-15.00 Torsdag 24/9 13.30-15.00
Onsdag 9/9 13.30-15.00 Torsdag 17/9 13.30-15.00

 

Uppdatera patientdata i Auricula inför migrering

Då patientinformationen som idag finns i Auricula ska föras över till Journalia-AK i samband med införandet är det bra om denna är så korrekt som möjligt. Det är därav av största vikt att patienter som flyttat utanför regionen eller avlidit avslutas på ett korrekt sätt på den enhet som senast varit ansvarig för patienten. Samt att patienter som bytt ansvarig enhet tas över och avslutas på ett korrekt sätt på berörda enheter för att problematik med att patienten har flera aktiva sidor samtidigt ska minimeras.

Efter migreringen av data mellan systemen kommer vissa patientuppgifter att behöva uppdateras manuellt i Journalia-AK, som exempelvis faxnummer till kommunsjuksköterska, hur brevkommunikation till patienten ska ske samt vem som är patientansvarig läkare/enhet vid omprövning.

Alla uppgifter kring patientens dosering och dess historik samt labsvar och så vidare följer med över mellan systemen och doseringsarbetet kommer att kunna startas upp direkt vid driftstarten.

 

Frågor och svar

- Jag hittar inte utbildningen i Utbildningskatalogen, vad ska jag söka på?

 • Sök på Journalia så hittar ni utbildningen enklast.

- Vi har en deltagare som vi inte kan anmäla i Kompetensportalen, kan ni hjälpa oss?

 • För att du ska kunna anmäla dig till en utbildning behöver du ha ett användarkonto (externa användare läs mer på Kompetensportalens startsida). Behöver ni annan hjälp med anmälan vänd er till Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00.

- Kommer informationen som idag finns i Auricula att följa med över till Journalia-AK?

 • All information som idag finns i Auricula kommer att föras över till Journalia-AK inför driftstarten. Denna information kommer att valideras av projektet för att säkerställa att den är korrekt i det nya systemet.

- Kommer LAB-svar att komma in automatiskt till Journalia-AK?

 • Ja, funktionen kommer att vara lik som idag mot Auricula, inga förändringar behöver göras i arbetssätt.

- Behöver icke-legitimerad personal som ska arbeta i Journalia-AK någon form av behörighet till systemet?

 • Ja, särskild behörighet för icke-legitimerad personal kommer att utvecklas.

- Kommer man kunna se information från Journalia-AK i VAS på samma sätt som från Auricula genom anrop av formulär AUR?

 • Nej, man kommer inte i VAS att kunna se en läsbild såsom från Auricula. Om användare behöver kunna läsa information ska de således ha läsbehörighet i Journalia-AK.

- Vi har ytterligare en användare på vår enhet som behöver behörighet, hur gör vi då?

 • Lägg ärende till Servicedesk eller ring 010-47 61900.

 

Projektgrupp:

 • Elin Larnemo, Projektledare/Objektspecialist Läkemedel

  elin.larnemo@regionhalland.se, 0766-96 44 49

 • Annelie Skoglund, Objektspecialist Läkemedel
 • Julia Nyström, Objektspecialist Läkemedel
 • Åsa Samuelsson, Objektspecialist Läkemedel
 • Carina Larsson, Objektspecialist Auricula – Representant HS
 • Marie-Louise Gustafsson, Objektspecialist Auricula – Representant HS
 • VAKANT – Representation NSVH
 • VAKANT – Representation Privata vårdgivare

 

Styrgrupp:

 • Magnus Bengtsson, Objektägare
 • Bertil Alvén, Objektägare IT
 • Marie Rosengren, Objektledare Läkemedel
 • Eva Osvald Gustafsson, MedV – Representant HS
 • Fredrik Klingberg, Vallås VC – Representant NSVH
 • VAKANT – Representant Privata vårdgivare

 

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-476 19 00.

Senast ändrad: