Direkt till innehållet

Svevac – vaccinationer

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Svevac möjliggör via sitt webbgränssnitt samlad vaccinationsinformation för bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande till vaccination, journalföring av vaccinationer, automatisk överföring av viss vaccinationsinformation till Folkhälsomyndigheten, biverkningsrapportering till Läkemedelsverket, uppföljning och statistik. Uppgifterna i Svevac kan göras tillgänglig för individen/patienten själv via olika e-tjänster/portaler (t ex via Journalen) och för behörig vårdpersonal (t ex via journalsystem eller Nationell Patientöversikt, NPÖ).

Inloggning till Svevac görs med SITHS-kort via en webadress: https://svevac.inera.se

För mer information se https://www.inera.se/svevac.

Kontaktinformation

Du når oss via länken RGS IT VÅRDSYSTEM

Marie Rosengren, Objektledare

Annelie Skoglund, Objektspecialist

Felanmälan eller support

Lägg ett ärende till IT ServiceDesk eller ring 010-476 19 00

Manualer

Region Hallands Svevacmanual (kortversion) - endast för regionanställda

Ineras manual hela systemet Svevac

Ineras manual inloggning Svevac

Senast ändrad: