Direkt till innehållet

Svevac – vaccinationer

Svevac används inte längre för registrering av vaccinationer i Region Halland. All information som registrerats i Svevac har migrerats över till MittVaccin och kan ses där i sin helhet. Svevac finns kvar som en läsdatabas under våren 2022, därefter kommer systemet inte längre att vara tillgängligt.

Vårdgivare - Region Halland- MittVaccin

 

Kontaktinformation

Du når oss via länken RK VÅRDSYSTEM

Alternativt kontakta Läkemedelssupporten

 

Felanmälan eller support

Lägg ett ärende till IT ServiceDesk eller ring Läkemedelssupporten 010-476 19 00

Senast ändrad: