Direkt till innehållet

Ditt SITHS-kort

SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering vilket är ett krav enligt Patientdatalagen. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering. I SITHS fall görs detta genom att varje person har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.

SITHS-kort med tillhörande e-legitimationer utfärdas efter SITHS regelverk. Att samtliga kortutfärdare följer SITHS regelverk kontrolleras både via interna revisioner och av extern revisionsbyrå. Tack vare kraven på stark autentisering och den kvalitetssäkrade utgivningsprocessen betraktas SITHS som en säker identifieringstjänst.

SITHS-kortet är en värdehandling som kan jämföras med ditt pass eller körkort. Därmed ska det förvaras säkert och får aldrig någonsin lånas ut till någon annan för att denne t.ex. ska kunna logga in i en dator eller i ett system.

Vanligaste SITHS-korten

De vanligaste SITHS-korten är Företagskort och SIS-kort. Det finns även korttyper för studenter, konsulter, personer som saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet, och tillfälliga reservkort för dem som glömt eller tappat sitt kort. I praktiken kan SITHS-kortet ersätta de flesta identifieringslösningar du har på din arbetsplats.

Några exempel på användningsområden:

  • Inloggning till datorer, olika system, e-tjänster framförallt inom vården, men också hos myndigheter.
  • Fysisk och elektronisk ID-handling
  • Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar, recept, med mera.
  • Signering samt kryptering av e-postmeddelanden.

Om du tappar bort eller misstänker att ditt kort har blivit stulet måste det spärras omedelbart. Eftersom kortet är personligt måste du själv spärra det enligt instruktionen nedan. Samtliga nummer går att ringa dygnet runt.

  1. Spärra din tjänstelegitimation via ditt SITHS-kontor. Utanför kontorstid ska kortet spärras via Telias Spärrtjänst, telefon 020-32 32 62.
  2. Om du har ett SIS-godkänt kort ska det också anmälas till närmaste polismyndighet: Anmälan går att göra via webben på www.polisen.se eller på telefon 114 14. Diarienumret ska sedan rapporteras till kortkontoret.

Om du slutar din anställning eller uppdrag inom Region Halland måste kortet lämnas tillbaka. Kortet ska lämnas till närmaste chef som ansvarar för att kortet klipps i din närvaro och som sedan omgående skickar det till SITHS-kontoret

Information till personal och uppdragstagare

Dina koder

Det finns tre koder kopplade till ditt kort. Två PIN-koder, en för legitimering och en för signering samt en PUK-kod som används om du behöver låsa upp kortet. PIN-koderna ska bestå av sex siffror och man ska av säkerhetsskäl inte använda samma kod för legitimering och signering.

Legitimerings- och signeringskoden kan du själv ändra genom att öppna administrationsprogrammet NET iD. Net iD finns tillgängligt längst ner till höger på skärmen. Det är viktigt att du ändrar koderna om du misstänker att någon annan har fått tillgång till dem. Tänk på att kortet måste sitta i kortläsaren när du ska hantera dina koder.

Om du slår fel kod tre gånger kommer kortet att spärras. Du kan själv låsa upp det genom att gå in i administrationsprogrammet Net iD och använda din PUK-kod. PUK-koden kan du inte ändra.

Om man tappar bort sin PUK-kod måste man beställa en ny. Det gör man genom att ta kontakt med sin korthandläggare. En ny PUK-kod skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress.

Testa ditt kort

Om ditt SITHS-kort inte fungerar kan det till exempel bero på att det saknas programvara på datorn, att det är fel på kortläsaren eller att koderna inte stämmer. Genom att sätta in ditt kort i kortläsaren och klicka på länken nedan kan du själv kontrollera ditt kort.

Testa ditt SITHS-kort

Informationen som visas kan du använda när du tar kontakt med supporten för att lösa problemet.Senast ändrad: