Direkt till innehållet

Ditt SITHS-kort

Dina koder

Det finns tre koder kopplade till ditt kort. Två PIN-koder, en för legitimering och en för signering samt en PUK-kod som används om du behöver låsa upp kortet. PIN-koderna ska bestå av sex siffror och man ska av säkerhetsskäl inte använda samma kod för legitimering och signering.

Legitimerings- och signeringskoden kan du själv ändra genom att öppna administrationsprogrammet NET iD. Net iD finns tillgängligt längst ner till höger på skärmen. Det är viktigt att du ändrar koderna om du misstänker att någon annan har fått tillgång till dem. Tänk på att kortet måste sitta i kortläsaren när du ska hantera dina koder.

Om du slår fel kod tre gånger kommer kortet att spärras. Du kan själv låsa upp det genom att gå in i administrationsprogrammet Net iD och använda din PUK-kod. PUK-koden kan du inte ändra.

Om man tappar bort sin PUK-kod måste man beställa en ny. Det gör man genom att ta kontakt med sin korthandläggare. En ny PUK-kod skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress.

Testa ditt kort

Om ditt SITHS-kort inte fungerar kan det till exempel bero på att det saknas programvara på datorn, att det är fel på kortläsaren eller att koderna inte stämmer. Genom att sätta in ditt kort i kortläsaren och klicka på länken nedan kan du själv kontrollera ditt kort.

Testa ditt SITHS-kort

Informationen som visas kan du använda när du tar kontakt med supporten för att lösa problemet.

Senast ändrad: