Direkt till innehållet

SITHS e-id uppgradering

Förändrade och ökade krav på säkerhet gör att det nationellt beslutats att ersätta nuvarande SITHS med SITHS e-id. Under 2020 måste därför alla SITHS-kort uppgraderas, vilket innebär att ett nytt certifikat ska laddas ner på kortet.

Uppgraderingen görs av medarbetarna själva genom att gå in på en webbsida och där följa instruktionerna (som kommer när det är dags att göra uppgraderingen). Själva uppgraderingen tar ca 90 sekunder och för att kunna genomföra den måste du ha tillgång till både legitimerings- och signeringkoderna som skickades hem i ett kodkuvert i samband med att du fick kortet.

Uppgraderingen är helt nödvändig för samtliga som arbetar med de nationella tjänsterna NPÖ, Pascal, skicka e-recept m.fl. Även du som idag inte använder de nationella tjänsterna måste uppgradera. De flesta medarbetare har kort som är giltiga 1-2 år framåt och under den tiden kan det komma tjänster som kräver SITHS e-id. Även regionens interna system, t ex VAS, kommande FVIS m.fl. kan komma att kräva SITHS e-id framöver, då vi måste anpassa oss till de ökade kraven på säkerhet som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) fastställt.

Uppgraderingen av det nuvarande kortet går bara att göra under 2020, därefter måste ett helt nytt kort beställas för att få SITHS e-id certifikatet.

Det är bara ordinarie kort som kan uppgraderas. Reservkort måste bytas ut till ett nytt med SITHS e-id certifikat.

Det som kommer att ändras på SITHS-kortet är certifikatet som finns lagrat på kortets ”chip”. Funktioner som flexregistrering, passage, betala parkering och mat mm påverkas inte.

Uppgradering av SITHS-kort våren 2020 (ppt)

Frågor och svar om SITHS

Senast ändrad: