Direkt till innehållet

Genomför uppgraderingen

Uppgradera SITHS-kort

För att kunna uppgradera ditt SITHS-kort behöver du tillgång till din legitimerings- och signeringskod.

Gör sedan på följande sätt för att uppgradera:

1. Sätt SITHS-kortet i kortläsaren.

2. Stäng Internet Explorer (se till att alla fönster stängts)

3. Klicka på länken nedan

https://minasidor.siths.se/

Om det inte går att klicka på länken kopierar du den och klistrar in den i adressfältet i Internet Explorer

4. Klicka på Logga in och skriv in legitimeringskoden.

5. Klicka på Uppgradera ditt kort.

Följ sedan instruktionerna på skärmen.

En fullständig handledning finns här:

https://www.inera.se/globalassets/tjanster/identifieringstjanst-siths/dokument/stodjande-dokument/distansuppgradering_till_siths_e-id.pdf

 

Senast ändrad: