Direkt till innehållet

Välj certifikat

Fönster för att välja certifikat

 

Efter uppgraderingen kommer du ibland få ett fönster där du måste välja certifikat vid inloggning i olika system. Detta beror på att uppgraderingen ersätter det enda certifikatet som idag finns på kortet med två nya, ett grundat på hsa-id och det andra på personnummer, och vissa system kan inte avgöra vilket som ska väljas.

Ser fönstret ut som i bilden nedan är rätt certifikat valt (hsa-id:t visas under namnet och det står “HSA-id“ i texten vid Utfärdare) och det är bara att klicka på OK.

Om det däremot är personnumret som visas under namnet (se bild nedan) kommer det inte fungera att trycka på OK.

Klicka istället på ”Fler alternativ” för att få upp nedanstående fönster:

 

Klicka på hsa-certifikatet (det som inte är markerat) under Fler alternativ.

Nu kan du komma vidare genom att klicka på OK.

Om du klickar på OK när personnummercertifikatet är valt visas nedanstående felsida.

Stäng i så fall webbläsaren, ta ut SITHS-kortet, vänta 5 sek, sätt i SITHS-kortet igen, starta webbläsaren och välj HSA-id certifikatet vid inloggningen.

 

Om du använder Windows 7

Ovanstående fönster visas om du använder Windows 10, om du däremot använder Windows 7 ser fönstret  istället ut så här:

Här väljs direkt hsa-certifikatet, genom att klicka på det och sen klicka på OK.

 

Om du använder webbläsaren Microsoft Edge

Ovanstående information gäller för er som använder regionens standardwebbläsare Internet Explorer. Vi har även möjlighet att använda Microsoft Edge som på sikt kommer att bli regionens standardwebbläsare. Där ser fönstret ut så här:

Här väljs direkt hsa-certifikatet, genom att klicka på det och sen klicka på OK.

 

Senast ändrad: