Direkt till innehållet

Aktuell lägesbild

Att införa ett nytt vårdinformationsstöd är ett långsiktigt arbete som pågår under flera år. Det krävs ett omfattande förberedelsearbete på flera nivåer och i arbetet med FVIS har ett antal delmål och processer identifierats.

Tillsammans med åtta andra regioner ingår Region Halland i det Sussa-gemensamma arbetet med att anpassa och förbereda sig för införandet av det nya vårdinformationsstödet. Det framtida stöder kommer att innebära ändrade arbetssätt, där bland annat patientens delaktighet är en integrerad del i vårdkedjan.

Deltagare från olika kliniska verksamheter och stödverksamheter inom Region Halland arbetar tillsammans i de olika etapperna och deltar i Sussa-gemensamma arbetsgrupper och workshopgrupper.

På denna sida ges en lägesbild av var Region Halland befinner sig i arbetet just nu, i stora drag. Sidan kommer att uppdateras i takt med att nya centrala steg tas mot ett införande av ett nytt vårdinformationssystem.

Detta händer under 2021/2022

Medarbetare från flera verksamheter inom Region Halland deltar löpande i olika aktiviteter och arbetsgrupper för att driva arbetet framåt. Efter varje etapp i arbetet sker en intern förankrings- och beslutsprocess inom Region Halland för att därefter lyftas till Sussas gemensamma styrgrupp.

Sammanhållen plan för kommunikationsinsatser

Att införa ett nytt vårdinformationsstöd är ett omfattande arbete som berör medarbetare i hela organisationen. En tydlig och sammanhållen kommunikation är ett viktigt verktyg för att, tillsammans med andra insatser, bidra till att nå de övergripande målen. Region Hallands kommunikationsarbete kring FVIS formuleras i en kommunikationsplan och utgår från det gemensamma arbetet inom Sussa-samverkan. En kommunikations- och aktivitetsplan beskriver behov och syfte med olika kommunikationsinsatser till definierade målgrupper. Detta arbete pågår löpande, men med extra fokus under 2021. Som medarbetare kommer du att märka av detta genom en mer strukturerad intern information om hur arbetet går framåt.

Den fortsatta planeringen framåt

Arbetet pågår för att under oktober 2022 börja arbetet med acceptanstester. Tillsammans med övriga Sussa-regioner går Region Halland steg för steg igenom det upphandlade underlaget och stämmer av om vi får det leverantören erbjöd i samband med upphandlingen.

Har du frågor?

Välkommen att mejla FVIS funktionsbrevlåda FVIS@regionhalland.se .


 

Nyhetsbrev och Nyheter

Sussa samverkan ger ut Nyhetsbrev. Från december 2021 levereras nyhetsbrevet i ett nytt format (se nystart, nedan).

Nyhetsbrev Sussa samverkan juni 2022 - nr 7  (2022-06-23)

Nyhetsbrev Sussa samverkan maj 2022 - nr 6 (2022-05-20)

Nyhetsbrev Sussa samverkan april 2022 - nr 5 (2022-04-13)

Nyhetsbrev Sussa samverkan mars 2022 - nr 4 (2022-03-08)

Namnet på vårdinformationsstödet blir Cosmic (2022-03-07)

Nyhetsbrev Sussa samverkan februari 2022 - nr 3 (2022-02-08)

Sussa samverkan kommer att sluta använda namnet Visus (2022-01-19)

Nyhetsbrev Sussa samverkan januari 2022 - nr 2

Nyhetsbrev Sussa samverkan december 2021 - nr 1  (nystart)

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 9 2021

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 8 2021

Sussa samverkan nyhetsbrev Nr 7 2020

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 6 2020

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 5 2020

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 4 2020

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 3 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 2 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 1 2019

Senast ändrad: