Direkt till innehållet

Informationsmaterial FVIS

Film från Sussa samverkan och Cambio (om Cosmic)

I den här filmen får du en överblick av några grundläggande funktioner i vårdinformationsstödet Cosmic. Region Halland utvecklar tillsammans med åtta andra regioner (i Sussa samverkan), en unik helhetslösning med fler funktioner än de som visas i filmen. Arbetet med att utforma vårdinformationsstödet pågår fortfarande. Exempelvis är det upp till varje region att besluta, om de möjligheter som ges till arbete med mobila enheter i Cosmic kommer att införas.

Introduktion till Cosmic - Youtube

(Sussa introduktionsfilm 48 sekunder + leverantören Cambios film om Cosmic, ca 5 minuter)

Film: Inspelning av Cambios visning av Cosmic den 8 mars 2022- Youtube (20 minuter)

Projekt Etablera FVIS

Film: Presentation av projekt Etablera Visus, den 19 januari 2022 - Youtube (45 minuter)

Film: Presentation av delprojekt Teknisk etablering, den 24 mars 2022 - Youtube (34 min)

Film: Etablera FVIS - från digitalt informationstillfälle 6 april 2022 - Youtube (45 minuter)

PowerpointProjekt Etablera FVIS (ppt) - från informationstillfället den 6 april 2022.

Projekt Gemensam utveckling av datalager

Film: Digitalt informationstillfälle om projekt Gemensam utveckling av datalager, 26 april - Youtube (24 min)

Delprojekt Verksamhetsanalys och lösning

Film: Digitalt informationstillfälle Delprojekt Verksamhetsanalys och lösning (VAL), 21 april - Youtube (34 min)

 

Film från Region Halland

Film om Framtidens vårdinformationsstöd i Region Halland (3.49 min).

Film från Sussa

Filmen om FVIS – Vad och varför om Framtidens vårdinformationsstöd (ca 4 minuter).

Utan textning: https://vimeo.com/389923333/76c4b3fc4c

Med textning: https://vimeo.com/390929061/f6409d7e62

 

Länkar till olika inspirationsfilmer om Cambio Cosmic:

 

Kliniskt beslutsstöd

Cambio CDS Apps https://youtu.be/kJYxMxnl2VI

Kliniskt beslutstöd används som framgång i Östergötland https://youtu.be/MN6AXdsYWCk

 

Automatisk informationsöverföring från mätutrustning till Cambio Cosmic

Se hur Cambio COSMIC journalsystem används på Capio St:Göran https://youtu.be/1sZPNS7wPx4

 

Invånarens delaktighet

Min Hälsa Min Hälsa - Cambio

En enklare vardag med doktorn i mobilen https://youtu.be/RNCuXJTl9Do

 

Mobilt arbetssätt

Mobilt arbetssätt med Cambio COSMIC https://youtu.be/RJwnBQJ4fzgAppen

Cambio Nova Ward Board - På den interaktiva tavlan COSMIC Nova Ward Board kan du enkelt följa avdelningens patienter https://youtu.be/4Dwpmzpza9Q

Cambio ward Nova Tablet – ett mobilt journalsystem https://youtu.be/z-jaqGSM0wU

Region Värmland arbetar mobilt med journalsystem https://www.youtube.com/watch?v=N8sYY3hfgEs

 

Taligenkänning

Taligenkänning i journalsystemet Cambio COSMIC https://youtu.be/OIVGneBMJMc

 

Vårddokumentation

Cambio COSMIC i Region Jönköping beskriver hur de arbetat med vårddokumentation https://youtu.be/shJ0Xy3igpI ( Observera att det kan skilja mot den upphandling som vi gjort samt den konfiguration som vi arbetar fram eller att filmerna är från tidigare versioner av Cambio Cosmic)

 

Senast ändrad: