Direkt till innehållet

Programorganisation FVIS

Region Halland har en programorganisation för FVIS. 

 

Har du frågor så skicka dem gärna till FVIS funktionsbrevlåda

FVIS@regionhalland.se

 

Programansvariga

Programägare: Måns Arnrup

Biträdande programägare: Patrik.Dahlqvist-Jönsson

Programledare: Marie Palerius

 

Områdesansvariga

Hälso- och sjukvårdens processer: Katarina Larborn

Medarbetarnas förändring i organisation: Edna Sinkjaer-Sköld

Arkitektur, IT och MT: Stellan Aspenström

 

FVIS Implementationsprojekt

Verksamhetsanalys och lösning: Marie Rosengren

Senast ändrad: