Direkt till innehållet

Programorganisation FVIS

Region Halland har en programorganisation för FVIS. 

 

Har du frågor så skicka dem gärna till FVIS funktionsbrevlåda

FVIS@regionhalland.se

 

Programansvariga

Programägare: Måns Arnrup

Biträdande programägare: Patrik Dahlqvist Jönsson

Programledare: Marie Palerius

 

Programledning

Agneta Wesslén, Förvaltningsrepresentant NSVH

Anders Lindblad,  Förvaltningsrepresentant ADH

Anders Åkvist, chefsläkare, Hälso- och sjukvård.

Angelique Eskilstorp, Konsult

Edna Sinkjaer Sköld, Områdesansvarig Medarbetarnas förändring i organisationen

Elisabeth Funkqvist, Kommunikationsstrateg

Elisabeth Olsson, Förvaltningsrepresentant ADH

Jessica Eliasson, Programkoordinator

Johan Blom, Förvaltningsrepresentant HS

Katarina Larborn, Områdesansvarig Hälso- och sjukvårdens processer

Marie Palerius, Programledare

Markus Lingman, Bitr. Programledare – Medicinsk rådgivare

Måns Arnrup, Programägare

Patrik Dahlqvist Jönsson, Bitr. Programägare

Sofia Thorin-Hjalber, Förvaltningsrepresentant HS

Stellan Aspenström, Områdesansvarig Arkitektur, IT och MT

Ulrika Åkesson, Förvaltningsrepresentant PSH

 

Områdesansvariga

Hälso- och sjukvårdens processer: Katarina Larborn

Medarbetarnas förändring i organisation: Edna Sinkjaer Sköld

Arkitektur, IT och MT: Stellan Aspenström

 

FVIS Implementationsprojekt

Implementationsprojektledare: Marie Palerius

 

Programorganisation FVIS

Klick på bilden eller här för att se organisationsschemat i större format.

 

 

Senast ändrad: