Direkt till innehållet

Programorganisation FVIS

Region Halland har en programorganisation för FVIS. 

 

Har du frågor så skicka dem gärna till FVIS funktionsbrevlåda

FVIS@regionhalland.se

 

Programansvariga

Programägare: Måns Arnrup

Biträdande programägare: Patrik Dahlqvist Jönsson

Programledare: Marie Palerius

 

Programledning

Anders Lindblad,  förvaltningsrepresentant ADH

Anders Åkvist, förvaltningsrepresentant RK Hälso- och sjukvård

Edna Sinkjaer Sköld, områdesansvarig Medarbetarnas förändring i organisationen

Elisabeth Funkqvist, kommunikationsstrateg

Elisabeth Olsson, förvaltningsrepresentant ADH

Jessica Eliasson, programkoordinator

Katarina Larborn, områdesansvarig Hälso- och sjukvårdens processer

Marie Palerius, programledare

Markus Lingman, biträdande programledare,  medicinsk rådgivare

Måns Arnrup, programägare

Omafume Matthew Enakeyarhe, förvaltningsrepresentant NSVH

Patrik Dahlqvist Jönsson, biträdande programägare

Sofia Thorin-Hjalber, förvaltningsrepresentant HS

Stellan Aspenström, områdesansvarig Arkitektur, IT och MT

Susanne Wretborn Beck, förvaltningsrepresentant HS

Ulrika Åkesson, förvaltningsrepresentant PSH

Områdesansvariga

Hälso- och sjukvårdens processer: Katarina Larborn

Medarbetarnas förändring i organisation: Edna Sinkjaer Sköld

Arkitektur, IT och MT: Stellan Aspenström

 

FVIS Implementationsprojekt

Implementationsprojektledare: Marie Palerius

 

Programorganisation FVIS

Klick på bilden eller här för att se organisationsschemat i större format.

 

 

Senast ändrad: