Direkt till innehållet

Utskott och beredningsgrupp – FVIS

Projekt FVIS, Framtidens vårdinformationsstöd, kommer framförallt att arbeta mot redan befintliga grupperingar inom systemförvaltningen, men även ytterligare arbetsgrupper tillkommer under projektets gång.

Här nedan kan du se vilka personer som ingår i FVIS Utskott och i Beredningsgrupp Verksamhet:

Utskott:

Utskottet är en beredande gruppering som hanterar löpande frågeställningar och information som uppstår i projektet. Utskottet bereder eventuella beslut som behöver tas i Region Hallands ordinarie beslutande form, tex  Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU), Region ledningsgrupp (RLG ) och Ledningsgrupp vård (LGV).

 • Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef Regional hälso- och sjukvårdssamverkan, projektägare för FVIS
 • Ann-Sofie Isaksson, verksamhetschef, Kvalité i Regional Hälso- och sjukvård
 • Bertil Alvén, avdelningschef, IT Applikation
 • Carina Forsberg, områdeschef, Hallands sjukhus
 • Fredrik Stegmark, eHälsostrateg
 • Göran Lindh, utvecklingsstrateg Hälsoinformatik, Objektägare vårdsystem
 • Magnus Bengtsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Läkemedel
 • Måns Arnrup, IT-direktör

Beredningsgrupp Verksamhet:

 • Hallands sjukhus (HS): Carina Forsberg, Markus Lingman, Jeanette Fermheden och Johan Blom
 • Ambulans, Diagnostik och Hälsa (ADH): Anders Lindblad och Elisabeth Olsson
 • Närsjukvården Halland (NSVH): Anders Åkvist och Dagmar Arvidsson
 • Psykiatrin Halland (PSH): Hans Ackerot
 • Kommunerna i Halland: Samtal har inletts med Strategisk grupp Digitalisering
 • Privata vårdgivare: ännu ej klart.

Relaterad information

Region Hallands systemförvaltning (inloggning krävs)

Senast ändrad: