Direkt till innehållet

Gemensam support FVIS

Exempel på förberedelser

FVIS förbereder även formerna för en gemensam supportorganisation, hur vi kan säkerställa gemensamma behov av utdata och analys, samverkan och stöd för tekniska förutsättningar samt arkivering mm.

Senast ändrad: