Direkt till innehållet

Gemensamma arbetet med FVIS grundkonfiguration

Deltagare från olika kliniska specialiteter och stödverksamheter utses för varje etapp och deltar i Sussa-gemensamma arbetsgrupper och workshopgrupper. Under etapp 3a deltog ca 250 personer från våra 9 regioner, varav ett 40-tal från Region Halland.

Under 2021 pågår Etapp 5 i gemensamt Sussa-arbete vilket innebär att grundkonfigurationen nu verifieras och korrigeras i Visus med stöd av grupperingar av verksamhetsdeltagare.

Vi som avtalsregion får möjlighet att bidra med kunskap om vården till de som bygger FVIS i alla dessa etapper.

Medarbetarnas deltagande i olika aktiviteter förankras i linjen via FVIS-programmet.

Efter varje etapp sker en förankrings- och beslutsprocess och därefter godkänns resultatet av projektets gemensamma styrgrupp.

Exempel på aktiviteter är kartläggningar av nuvarande arbetssätt, standardisering av dokumentationsmallar, arbete med att skapa innehållet i FVIS utifrån hälso- och sjukvårdens processer, förändringsledning, tekniska förutsättningar, planering för införande, utbildningar med mera.

Senast ändrad: