Direkt till innehållet

Gemensamma processer FVIS

Patientprocesser

FVIS ska utgöra ett stöd för processorienterat arbetssätt. Utvecklingen av patientprocesser med FVIS som stöd har i Region Halland kopplats till den lokala kunskapsstyrningsorganisationen för att säkerställa strukturen av kunskapsstyrt arbete och vidareutveckling av detta.

Inom ramen för Sussa samverkan har fem patientprocesser valts ut för att täcka en stor del av arbete som sker inom olika delar av vården. Dessa processbeskrivningar är gemensamt framtagna i workshops med representation från de nio olika regionerna med stöd av nationella riktlinjer och kunskapsunderlag.

Processerna för barnhälsovård (BHV), bröstcancer, graviditet/förlossning, hjärtsvikt och psykisk ohälsa (depressions- och ångestsyndrom) kommer bland annat att vara utgångspunkt för kommande tester (acceptanstester) av FVIS under 2022.

 

Senast ändrad: