Direkt till innehållet

Tidplan FVIS

Har tidplaner och arbeten inom Sussa samverkan förändrats på grund av coronaviruset?

Det pågår nu en ständig analys av risker och förutsättningar för Sussa samverkans gemensamma arbete kopplat till regionernas situation när det gäller covid-19. Analyser sker både övergripande i programmet och per projekt för att minimera risker och säkra resultatet på lång sikt.

Sussa samverkans styrgrupp har (2020-03-26) fattat beslut om att pausa merparten av de aktiviteter som kräver deltagande från hälso- och sjukvårdens medarbetare. Några aktiviteter kommer dock att slutföras eller fortgå, men med förlängd tidplan. Särskild information har gått ut till verksamhetsrepresentanter och berörda chefer.

 

Varför dröjer det till 2025 innan ett nytt vårdinformationsstöd är infört?

Det krävs ett stort förberedelsearbete inför införandet av ett vårdinformationsstöd och planen är att arbeta med detta under 2020-2023 med inriktningen att det nya vårdinformationsstödet ska börja införas under 2024-2025. Att lyckas med införandet handlar om mycket mer än att köpa in och installera ett IT-system. En förutsättning för att få ut det bästa av det nya vårdinformationsstödet är engagemang och medverkan från hela organisationen samt att innehållet blir standardiserat.

Senast ändrad: