Direkt till innehållet

Nationella överenskommelser

Nationella överenskommelser

Nationella överenskommelser sluts mellan SKR och regeringen inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner. Nationella överenskommelser blir i huvudsak officiella i december varje år, men kan också beslutas och presenteras under andra perioder. I respektive överenskommelse regleras hur medel fördelas och vilka krav regionerna har att förhålla sig till.

Information om aktuella nationella överenskommelser finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webb.

Regional arbetsprocess

 

 

Relaterade dokument

Förfrågan om utvecklingsmedel (blankett) 210614

 

Senast ändrad: