Direkt till innehållet

Ordnat införande

Patienter i Region Halland ska alltid ges bästa möjliga vård som ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Mer om kunskapsstyrning.

För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad Ordnat införande. Föremål för Ordnat införande kan t.ex. vara nya kunskapsstöd (riktlinjer/vårdprogram), läkemedel eller medicintekniska produkter. Ärenden kan inkomma såväl från nationell nivå som från regionens egna verksamheter.  I menyn till vänster finner du mer information om Ordnat införande inom respektive område.

Efter att aktuell förvaltning har beskrivit konsekvenser och kommit med synpunkter på ett införande av ny kunskap, läkemedel eller medicinteknik ger Prioriterings- och evidensrådet (PER) rekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektören, som fattar beslut om ordnat införande.

Under Mallar, rutiner och blanketter Ordnat införande hittar du de underlag som hör till processen Ordnat införande.

 

Figur 1. Övergripande process för ordnat införande i Region Halland.

 

Kunskap inkommer

Sakkunnig gör en konsekvensbeskrivning. I vissa fall genomförs en GAP-analys.

Sakkunnig är oftast en processledare, men kan även vara en terapigrupp, chefläkare och i vissa fall en verksamhetschef. Se Mall Regional konsekvensbeskrivning.

Konsekvensanalys

Regionkontoret skickar ut sakkunnigas konsekvensbeskrivningar till berörda förvaltningar och i vissa fall till privata vårdgivare med avtal och efterfrågar synpunkter på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. Se Mall för synpunkter på Regional konsekvensbeskrivning.

Synpunkter på konsekvensbeskrivning

Förvaltningarna skickar in synpunkter på konsekvensbeskrivning till kunskapsstyrningen (Regionkontoret). Konsekvensbeskrivningarna och sammanställning av inkomna synpunkter tas upp på PER.

Prioriterings- och evidensrådet (PER)

Prioriterings- och evidensrådet tar hänsyn till konsekvensbeskrivningar och synpunkter från förvaltningarna inför beslut att följa nationella vårdprogram, vårdförlopp och rekommendationer från NT-rådet och MTP-rådet. PER lämnar en rekommendation till beslut. Se representanter i PER.

Beslut tas av hälso- och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdsdirektören tar beslut.

Beslut kommuniceras

Beslut kommuniceras till förvaltningarna för spridning i respektive förvaltning. Beslut skickas vid behov också till privata vårdgivare med avtal.

Förvaltningen ansvarar för implementeringen. Om förvaltningen bedömer att befintliga resurser inte är tillräckliga för att införa vårdprogram, vårdförlopp, läkemedel eller medicinteknik ansvarar förvaltningen för att lyfta eventuella ekonomiska konsekvenser via ordinarie budgetprocess.

Senast ändrad: