Direkt till innehållet

Nationellt ordnat införande av läkemedel

Region Halland är delaktiga i processen för nationellt ordnat införande av nya läkemedel.

Janusinfo finns information om nya läkemedel som införs nationellt eller som kan vara aktuella för nationellt ordnat införande. Här finns kunskapsunderlag, rekommendationer och information om vilka läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande. Här beskrivs också hur den nationella processen för ordnat införande fungerar.

Syftet med nationellt ordnat införande är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet.

I Region Halland tas nationella ärenden om hand inom processen för ordnat införande av nya läkemedel.

Process: Nationellt ordnat införande av läkemedel

Senast ändrad: