Direkt till innehållet

Aktuella beslut personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Aktuella regionala beslut för nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp enligt processen för ordnat införande.

Berörd förvaltning ansvarar för införandet av sin del i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet. I de fall där flera förvaltningar ingår i ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp ska samverkan ske för att uppnå målet om en sammanhållen vård.

Regionala beslut personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Vårdförlopp Regionalt beslut Regionalt programområde

Nationellt vårdförlopp Höftledsartros – primärvård

2020-05-15

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Höftledsartros – primärvård.

Regionkontoret får i uppdrag att hålla samman arbetet med processbeskrivning för att förtydliga ansvarsfördelning inom vårdförloppet.

 

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Reumatoid artrit (RA)

2020-05-26

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Reumatoid artrit (RA).

Regionkontoret får i uppdrag att hålla samman arbetet med processbeskrivning för att förtydliga ansvarsfördelning inom vårdförloppet.

 

Regionalt programområde Reumatiska sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande

2020-09-25

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Schizofreni – förstagångsinsjuknande.

 

Regionalt programområde Psykisk hälsa

Nationellt vårdförlopp Stroke/TIA

2020-05-15

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet för Stroke/TIA.

 

Regionalt programområde Nervsystemets sjukdomar

Nationellt vårdförlopp Kritisk Benischemi

2020-09-25

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Kritisk benischemi.

Berörd förvaltning ges i uppdrag att utreda identifierade gap för att skapa förutsättningar för att följa vårdförloppet.

 

Regionalt programområde Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationellt vårdförlopp Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

2020-09-25

 

Regionalt beslut från 2021-01-21:

Region Halland ska ha följsamhet till nationellt godkända vårdförloppet för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

Regionalt programområde Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad

2021-02-21

 

Regionalt beslut från 2021-06-08:

Region Halland ska ha följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Hjärtsvikt – nydebuterad.

 

Regionalt programområde Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationellt vårdförlopp Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

2021-02-24

 

Regionalt beslut från 2021-06-09:

Region Halland ska skapa en regional process för att möjliggöra följsamhet till det nationellt godkända vårdförloppet Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur.

Berörda förvaltningar får i uppgift att med stöd av Regionkontoret skapa en regional process för osteoporos för att möjliggöra följsamhet till vårdförloppet.

 

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar

 

Senast ändrad: