Direkt till innehållet

Aktuella beslut vårdprogram cancer och standardiserade vårdförlopp cancer

Aktuella regionala beslut enligt processen för ordnat införande.

De nationella vårdprogrammen och SVF:erna länkas till de senaste versionerna. De regionala besluten är baserade på den version som anges i tabellen, vilket kan vara en tidigare version än den som länkas till.

Regionala beslut vårdprogram cancer

Vårdprogram Regionalt beslut Regionalt programområde

Nationellt vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom

2021-03-30 (version 5.0)

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

Nationellt vårdprogram Akut lymfatisk leukemi, ALL

2020-06-16 (version 1.0)

Korrigering 2021-01-11 (version 1.1) utan ändring av regionalt beslut

 

Regionalt beslut från 2020-10-08:

Att följa nationellt vårdprogram.

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

Nationellt vårdprogram Akut myeloisk leukemi, AML

2021-06-29 (version 6.0)

 

Regionalt beslut från 2021-10-18:

Att följa nationellt vårdprogram.

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

Nationellt vårdprogram Akut onkologi

2018-11-30 (version 1.0)

Uppdaterad 2020-03-25 (version 1.1)

 

Regionalt beslut från 2019-02-18:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Nationellt Vårdprogram Analcancer

2020-02-11 (version 2.0)

 

Regionalt beslut från 2019-11-14

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Tjock- och ändtarmscancer

Nationellt vårdprogram Binjuretumörer

2020-02-11 (version 1.0)

 

Regionalt beslut från 2020-03-05:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Burksarkom och neuroendokrina buktumörer

 

Nationellt vårdprogram Bröstcancer

2020-02-11 version 3.0

Uppdatering 2020-10-22 (version 3.4)

 

Regionalt beslut från 2020-03-09:

Att följa nationellt vårdprogram med undantag av användandet av Kadcyla. Nytt ställningstagande när NT-rådet har beslutat om Kadcyla.

 

Regionalt programområde Bröstcancer

Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer

2021-03-11 (version 3.0)

Kvalitetsdokument för patologi uppdaterat 2021-09-06 (version 3.1) utan ändring av regionalt beslut

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

 

Nationellt vårdprogram Cancer utan känd primärtumör, CUP

2020-03-03 (version 5.0)

Uppdaterad 2021-03-23 (revidering av bilagor) utan ändring av regionalt beslut

 

Regionalt beslut från 2020-03-05:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Cancer med okänd primärtumör

 

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

2021-02-09 (version 3.0)

 

Rekommendation från Prioriterings- och evidensrådet 2021-03-10:

Att möjliggöra följsamhet till vårdprogram.

Regionkontoret sammanställer en GAP-analys utifrån inkomna konsekvenser samt synpunkter och skickar ut till förvaltningarna.

Regionkontoret handlägger processen för bedömning.

 

Regionalt programområde Cancerrehabilitering

 

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom

2020-12-08 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2021-01-15:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

 

Nationellt vårdprogram Hudlymfom

2019-12-19 (version 1.0)

 

Regionalt beslut från 2019-11-14:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Hudcancer

 

Nationellt vårdprogram Huvud- och halscancer

2019-02-05 (version 2.0)

 

Regionalt beslut från 2019-02-18

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Huvud- och halscancer

 

Nationellt vårdprogram Hypofystumörer

2021-06-15 (version 1.0)

 

Regional beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Hjärntumörer

Nationellt vårdprogram Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

2020-01-14 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2019-11-14:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Hudcancer

Nationellt vårdprogram Levercellscancer

2020-01-04 version 2.0

Korrigering 2020-08-21 (version 2.2) utan ändring av regionalt beslut

 

Regionalt beslut från 2019-06-26:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

 

Nationellt vårdprogram Livmoderhals- och vaginalcancer

2020-06-16 (version 2.0)

 

Regionalt beslut från 2020-10-08:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

Nationellt vårdprogram Livmoderhalscancerprevention

2021-04-13 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Livmoderhalscancerprevention

Nationellt vårdprogram Lungcancer

2021-08-25 (version 5.0)

 

Regionalt beslut från 2021-10-18:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Lungcancer

Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer

2019-06-11 (version 2.1)

 

Regionalt beslut från 2019-06-26:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Barncancer

Nationellt vårdprogram Mantelcellslymfom

2021-09-07 (version 3.0)

 

Regional beslut från 2021-10-18:

Att följa nationellt vårdprogram.

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

Nationellt vårdprogram Matstrups- och magsäckscancer

2019-11-21 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2019-06-26:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Matstrups- och magsäckscancer

 

Nationellt vårdprogram Melanom

2021-02-23 (version 5.0)

Korrigering 2021-03-19 (version 5.1) utan ändring av regionalt beslut 

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

 

Regionalt programområde Hudcancer

Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer

2021-05-19 (version 1.0)

Korrigering 2021-08-31 (version 1.1) utan ändring av regionalt beslut.

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram

 

Regionalt programområde Hudcancer

Nationellt vårdprogram Myelom

2021-04-27 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

 

Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi

2021-01-14 (version 1.0)

 

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

 

Nationellt vårdprogram Neuroendokrina buktumörer

2021-05-04 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Buksarkom och neuroendokrina buktumörer

 

Nationellt vårdprogram Njurcancer

2019-06-10 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2019-11-01:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Njurcancer

Nationellt vårdprogram Palliativ vård

2021-03-11 (version 3.0)

Korrigering 2021-05-27 (version 3.1) utan ändring av regionalt beslut 

 

Regionalt beslut från 2021-01-15:

Region Halland kommer att arbeta vidare med rekommendationerna i Nationellt vårdprogram Palliativ vård för att öka följsamheten till vårdprogrammet.

 

Regionalt programområde Palliativ vård

 

Nationellt vårdprogram Prostatacancer

2021-04-13 (version 6.0)

Uppdatering 2021-06-22 (version 6.1) utan ändring av regionalt beslut

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

Processledaren får i uppdrag att med stöd av Regionkontoret arbeta med processbeskrivning prostatacancer i Halland för att öka följsamheten till nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

 

Regionalt programområde Prostatacancer

Nationellt vårdprogram Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

2021-09-21 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2021-10-18:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Skelett- och mjukdelssarkom

 

Nationellt vårdprogram Sköldkörtelcancer

2021-09-01 (version 2.0)

 

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Sköldkörtelcancer

 

Nationellt vårdprogram T-cellslymfom

2021-02-16 (version 2.0)

 

Regionalt beslut från 2021-01-15:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

 

Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancer

2021-06-22 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2021-03-19:

Att följa nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Tjock- och ändtarmscancer

 

Nationellt vårdprogram Urinblåse- och urinvägscancer

2019-04-10 (version 3.1)

 

Regionalt beslut från 2019-02-18:

Att den regionala processen ansvarar för följsamhet till nationellt vårdprogram.

 

Regionalt programområde Urinblåse- och urinvägscancer

 

 

Regionala beslut standardiserade vårdförlopp cancer

Vårdförlopp Regionalt beslut Programområde

SVF maligna lymfom och KLL

2019-11-21 (version 3.0)

Regionalt beslut från 2019-12-16:

Att följa SVF maligna lymfom och KLL

 

Regionalt programområde Blodcancer, lymfom och myelom

SVF livmoderhalscancer

2019-12-10 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2019-12-16:

Att följa SVF livmoderhalscancer

 

Regionalt programområde Gynekologisk cancer

SVF njurcancer

2019-12-10 (version 2.0)

 

Regionalt beslut från 2019-11-01:

Att följa SVF för njurcancer

 

Regionalt programområde Njurcancer

SVF Prostatacancer

2020-03-03 (version 3.0)

 

Regionalt beslut från 2019-11-01:

Att följa SVF för prostatacancer

 

Regionalt programområde Prostatacancer

SVF Skelett- och mjukdelssarkom

2021-09-21 (version 2.0)

Regionalt beslut från 2021-10-18:

Att följa SVF för skelett- och mjukdelssarkom

Regionalt programområde Skelett- och mjukdelssarkom
   

 

Senast ändrad: