Direkt till innehållet

Aktuella beslut vårdprogram (ej cancer)

Aktuella regionala beslut för nationella vårdprogram enligt processen för ordnat införande.

Regionala beslut för vårdprogram (ej cancer)

Vårdprogram Regionalt beslut Regionalt programområde

Nationellt vårdprogram Kronisk njursjukdom

2021-05-10

 

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram

 

Regionalt programområde Njur- och urinvägssjukdomar

Nationellt vårdprogram Distala radiusfrakturer

2021-04-21

Regionalt beslut från 2021-06-07:

Att följa nationellt vårdprogram

 

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar

 

Senast ändrad: