Direkt till innehållet

Prioriterings- och evidensrådet (PER)

Prioriterings- och evidensrådet (PER) hanterar ärenden om ordnat införande av ny kunskap. PER har möten två gånger per termin då sakkunniga inom respektive område bereder underlag och PER tar fram rekommendation till beslut. Hälso- och sjukvårdsdirektören är beslutsfattande. I PER finns samtliga förvaltningar och centrala stödfunktioner representerade.

Regionkontoret

Hälso- och sjukvårdsledning

Martin Engström

Anders Åkvist

Kvalitet inom hälso- och sjukvård

Jeanette Törnqvist

Magnus Bengtsson

Forskning och utveckling

Stefan Lönn

Ekonomi

Per Bilén

HR

Indre Grimpe

IT

Stellan Aspenström

Kommunikation

Elisabeth Funkqvist

Läkemedelskommittén

Tamara Adem

Vårdförvaltningar

Hallands sjukhus

Carolina Samuelsson

Patrik Olsson

Närsjukvården

Karin Hesselgard

Ambulans, diagnostik och hälsa

Louise Bentley

Psykiatrin Halland

Hans Ackerot

Senast ändrad: