Direkt till innehållet

Förebyggande arbete

Annas och Lars hälsa är en samverkansmodell som beskriver det länsövergripande förebyggande arbetet i Halland. 

Modellen Annas och Lars hälsa beskriver hur kvalitetsregistret Senior alert ska användas och kommuniceras mellan vårdgivarna. Den innehåller också en halländsk modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök.

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för personer, 65 år eller äldre, inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Genom att jobba med Senior alert går det att förebygga riskerna på ett systematiskt och standardiserat sätt.

Modellen hälsofrämjande och förebyggande hembesök innehåller dokument och rutiner som kan användas som underlag och stöd för kommunerna och närsjukvården i Halland.

 Aktuella dokument och länkar

Annas och Lars hälsa - rev. 2016

Riktlinje för stöd till anhöriga i Halland

Anhörigstöd A6

Goda vanor för att förebygga fallskador

Tema Senior - 1177.se

Senior alert - kvalitetsregister

Läs mer

Den regionala samverkans- och stödstrukturenSenast ändrad: