Direkt till innehållet

Senior alert

Målet med Senior alert är att alla som är 65 år eller äldre och som vårdas i Sverige, oavsett var, ska känna en trygghet inom följande:

  • Att vi som vårdar, vet om patienten/brukaren har några risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen
  • Att vi som vårdar, gör förebyggande åtgärder för att patienten/brukaren ska må bra
  • Att vi som vårdar, följer upp åtgärderna och vi vet att det gör skillnad
  • Att vi som vårdar, lyssnar på patientens/brukarens behov och att hen känner att det gör skillnad

Riskbedömning inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa

I Halland avgör varje vårdgivare själva vilka kriterier som gäller. Varje patient/brukare erbjuds en riskbedömning inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat matas in i Senior alerts webbaserade kvalitetsregister. Patienten/brukaren ska i största möjliga mån själv vara delaktig i resultatet av riskbedömningen och de vidtagna åtgärderna.

Med hjälp av Senior alert kan nya förebyggande arbetssätt utvecklas som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den.

Logga in

Logga in i Senior alertLäs mer

Den regionala samverkans- och stödstrukturenSenast ändrad: