Direkt till innehållet

God vård vid demenssjukdom

Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland är en länsgemensam modell med regionala riktlinjer vid demenssjukdom. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.

Vården ska bygga på ett nära samarbete mellan de olika vårdgivarna. En rutin vid informationsöverföring mellan närsjukvården, specialistsjukvården och kommunerna är framtagen och utgör ett kompletterande dokument till Annas led.

Demenssamordnare i alla kommuner

Modellen Annas led säkerställer att det finns demenssamordnare i alla kommuner och på vårdcentralerna inom närsjukvården. Demenssamordnaren utgör en viktig funktion som kontaktlänk för personer med demenssjukdom och deras anhöriga så att ingen faller mellan stolarna.

Nationella riktlinjer och kvalitetsregister

Annas led är utformad med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 som grund.

Svenska Demensregistret (SveDem) och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är två kvalitetsregister som används för att säkerställa och utveckla demensvården i Sverige.

Samordnare i Halland

Annelie Georgsson

Avdelningschef Minnesmottagning och äldrepsykiatri

annelie.georgsson@regionhalland.se

Annas led

Annas led - För en trygg och säker demensvård i Halland

Kap 3.1 Anna och Lars tar hand om sin hälsa

Kap 3.2 Annas första symtom

Kap 3.3 Anna blir inlagd på sjukhuset

Kap 3.4 Anna besöker vårdcentralen

Kap 3.5 Anna besöker Minnesmottagningen

Kap 3.6 Anhöriga till Anna

Kap 3.7 Lars känner inte igen Anna

Kap 3.8 Anna börjar på dagverksamhet

Kap 3.9 Anna flyttar till särskilt boende

Kap 3.10 Annas sista tid

Kap 3.11. Anna 52 år (yngre personer med demenssjukdom)

Läs mer

Den regionala samverkans- och stödstrukturen

Taktisk grupp Äldre

Senast ändrad: