Direkt till innehållet

Kultur för äldre i Halland

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet! Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och få möjlighet till eget skapande. Ett aktivt och kulturellt rikt liv ger positiva hälsoeffekter och ett socialt sammanhang bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet.

Region Halland och de halländska kommunerna tecknade 2014 en överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre. Överenskommelse syftar delvis till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål. Och delvis för att ge kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg.

De subventionerade programmen riktar sig till personer som är 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande med mera i kommunal eller privat regi

Hallands bildningsförbund med uppdrag att utveckla kulturen

Hallands bildningsförbund är sammanhållande i REKO-gruppen* och har även regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna.

*REKO-gruppen (en regional och kommunal samverkansgrupp) med representanter från samtliga kommuner.

Samordnare i Halland

Martin Odd,

Samordnare Kultur för livet

Tel: 035-17 77 76Överenskommelse

Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur och äldre

Externa länkar

Kultur för äldre - Region Halland

Kulturutbud 2016

Kultur för livet - Hallands bildningsförbund

Rapport: Vad kultur gör: Om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg

Läs mer

Den regionala samverkans- och stödstrukturenSenast ändrad: