Direkt till innehållet

BBIC – Barns behov i centrum

BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att tillämpa BBIC stärks barnets situation i den sociala barnavården, handläggningen blir mer strukturerad och jämlik. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, men beskriver i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens.

BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

Länkar

Socialstyrelsen om BBIC

Senast ändrad: