Direkt till innehållet

Placerade barns skolgång och hälsa

Inom ramen för BOU-satsningen har Region Halland utvärderat skolsatsningar i Halmstad och Falkenbergs kommun.

Syftet med utvärderingen har varit att, under projektets gång, utvärdera hur man förhåller sig till de uppsatta målen:

  • Att barn i familjehem får samma möjlighet till god utbildning som andra barn.
  • Att samarbetet mellan föräldrarna, familjehemmen, socialtjänstens handläggare och skolans personal, för de utvalda barnen, skapar förutsättningar att lyckas i skolan i enlighet med sin kapacitet.
  • Att samarbetet mellan föräldrarna, familjehemmen, socialtjänstens handläggare och skolans personal, för de utvalda barnen, skapar förutsättningar att lyckas i skolan i enlighet med sin kapacitet

Läsvärda rapporter

Läs rapporterna "Det dippar när inte samverkan fungerar" och "Alla barn har rätt att lyckas i skolan". Den sista rapporten beskriver den treårsuppföljningen av skolsatsningarna som genomfördes 2015. Hur kommunerna arbetar med frågan och hur det har gått för de barn som var med och inom vilka områden det behövs mer regional samverkan.

Dokument skolsatsning

Skolsatsning webbversion

Skolsatsning uppföljning 150519

Senast ändrad: