Direkt till innehållet

Planerat underhållsarbete kvällen torsdag 4 mars

Under torsdag 4 mars genomförs ett planerat underhållsarbete. Arbetet startar klockan 17.00 och innebär att vissa driftsstörningar kan uppstå.

Samverkan

Tillsammans med de halländska kommunerna driver Region Halland ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i Halland.

Chefsgrupp Halland

Chefsgrupp Halland består av kommunchefer samt regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Chefsgrupp Halland är uppdragsgivare.

Strategisk grupp God och Nära Vård

Strategisk grupp God och Nära Vård består av förvaltningschefer inom kommun och region. Gruppens uppdrag är att driva och utveckla samverkan för en omställning mot God och Nära Vård med patienten i fokus. Uppdraget ska lägga särskilt vikt vid följande grupper:

  • Äldre och övriga med behov av hemsjukvård
  • Unga vuxna med missbruk och beroende
  • Barn och ungas psykiska hälsa
  • Invånare med psykisk funktionsnedsättning
  • Övriga grupper med ökad risk för ohälsa såsom vid kronisk sjukdom och psykisk ohälsa eller på grund av socioekonomiska faktorer.

Aktuellt

Hemsjukvård i Halland

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Samordnad individuell plan, SIP

Trygg och effektiv utskrivning

Rätt vård och omsorgsnivå

Integrerad psykiatri vård- och stödsamordning

Överenskommelser

Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre

Överenskommelse om samverkan - Insatser till vuxna och ungdomar med riskbruk-missbruk-beroendeproblem

Överenskommelse om samverkan - Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället

Överenskommelse om samverkan - Barn och unga med sammansatt psykisk- psykiatrisk problematik

Senast ändrad: