Direkt till innehållet

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Läkarmedverkan i hemsjukvården är en gemensam satsning som kommunerna i Halland och Region Halland gör för att förbättra för de invånare, oftast äldre, som bor kvar hemma och har hemsjukvård.

Genom det nya arbetssättet ska patienter med hemsjukvård och deras närstående få ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och slippa onödiga sjukhusbesök. Samhällets resurser förväntas också användas mer effektivt genom att sjukhusbesök och sjukhusvistelser som inte är nödvändiga kan undvikas.

Utökat uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

I samband med Covid-19 har Läkarmedverkan i hemsjukvården utökats. Läs mer i rutin: Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

Läkarmedverkan i hemsjukvården startade upp i Varberg 1 juni

Just nu pågår ett projekt som ska utveckla och införa det nya arbetssättet i Halland. I maj 2015 startade två pilotprojekt upp i Kungsbacka och Halmstad. Fler kommuner kommer successivt att komma med under året. Näst ut var Varberg, som startade upp 1 juni 2016.

I pilotprojekten arbetar läkare i nära samarbete med den kommunala hemsjukvården. Insatserna inriktas främst mot de patienter som riskerar en inskrivning på sjukhus. Läkaren gör hembesök och kan då ta om hand många situationer som annars hade inneburit besök eller inskrivning på sjukhus eller akuta besök på vårdcentralen.

Under länken "Organisation, uppdrag och utvärdering" kan du läsa hur arbetet är upplagt och vad det resulterat i så här långt. Du hittar också informationsmaterial och dokumentation från projektet.

Projektledare

Marie Paulsson, projektledare, Regionkontoret, Region Halland

marie.paulsson@regionhalland.se

Länkar

Information om Läkarmedverkan

Start Piltoverksamhet Läkarmedverkan

Senast ändrad: