Direkt till innehållet

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Läkarmedverkan i hemsjukvården är en satsning för att förbättra för de invånare, oftast äldre, som bor kvar hemma och har hemsjukvård.

Genom Läkarmedverkan i hemsjukvården ska patienter med hemsjukvård och deras närstående få ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och slippa onödiga sjukhusbesök. Målet är att patienter blir tryggt omhändertagna på optimal vårdnivå, där vård i hemmet är den primära målsättningen och att besök på akuten och slutenvård undviks där det är möjligt. Arbetet bygger på ett nära samarbetet mellan slutenvård, primärvårdsläkare och kommunens hemsjukvård.

Målgrupp för Läkarmedverkan i hemsjukvård är patienter som bor i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården och som inte kan ta sig till sin vårdcentral, samt i mån av tid patienter på särskilt boende och LSS-boende. Patienterna ska ha behov av akuta eller brådskande hembesök/konsultationer av Läkarmedverkan i hemsjukvården samma dag.

Utökat uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

I samband med Covid-19 har Läkarmedverkan i hemsjukvården utökats. Läs mer i rutin: Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

 

Ansvar för Läkarmedverkan i hemsjukvården ligger i Närsjukvården Halland som ett särskilt uppdrag. Ansvarig verksamhetschef är:

Anette Karlsson, verksamhetschef  Läkarmedverkan i hemsjukvården samt Vårdcentralen Andersberg

Senast ändrad: