Direkt till innehållet

Planerat underhållsarbete kvällen torsdag 4 mars

Under torsdag 4 mars genomförs ett planerat underhållsarbete. Arbetet startar klockan 17.00 och innebär att vissa driftsstörningar kan uppstå.

Rätt vård och omsorgsnivå

Kommunerna och Region Halland har gemensamt beslutat att avsätta prestationersättningar för att äldre ska få en mera sammanhållen vård och omsorg genom arbete med:

  • Beslutsstöd för sjuksköterskor och baspersonal
  • Läkarmedverkan i hemsjukvården (Kungsbacka, Varberg och Halmstad) prövas under 2015-2016
  • Trygg Hemgång för ett bättre mottagande av multisjuka äldre i närsjukvård och kommun

Ansvarig är Marie Paulsson, utvecklingsledare Region Halland, marie.paulsson@regionhalland.se

Länkar

Trygg hemgång

Senast ändrad: