Direkt till innehållet

Samlad sjukvårdsresurs

Avstämningsmöten sommaren 2019

Varje vecka genomförs telefonmöten i syfte att optimera den samlade sjukvårdsresursen i Halland under sommaren.

Deltagare: Representanter från Hallands sjukhus, Psykiatrin, Närsjukvården egenregi och privat regi, Regionservice, Ambulans, diagnostik och hälsa, kommunikationsavdelningen och samtliga kommuner.

När och hur: Mötet genomförs via telefon onsdagar kl. 14:00. Du som ska delta ringer telefonnummer 0774-10 10 40. Möteskod: 1448623# Uppge namn på deltagaren#

Rutin för avstämningsmötet

Agenda

 • Inledning med presentation av deltagarna
 • Kortfattad rapport:

  • nuläge från respektive deltagare
  • vad är den största utmaningen för närvarande
  • medskick

 • Identifierade samverkansbehov
 • Övriga frågor
 • Beslut
 • Behov av ytterligare samverkan och extra samverkansmöte

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar avstämningsmöte 20190821

Minnesanteckningar avstämningsmöte 20190814

Minnesanteckningar avstämningsmöte 20190807

Minnesanteckningar avstämningsmöte 20190731

Minnesanteckningar avstämningsmöte 20190724

Minnesanteckningar avstämningsmöte 2019-07-17

Minnesanteckningar avstämningsmöte 2019-07-10  Bilaga: Anteckningar efter möte kring Sip 19 07 08

Minnesanteckningar avstämningsmöte 2019-07-03

Minnesanteckningar avstämningsmöte 2019-06-26

Minnesanteckningar avstämningsmöte 2019-06-19

 

Senast ändrad: