Direkt till innehållet

SIP Kungsbacka

Enligt den regionala överenskommelsen för barn och unga med sammansatt psykisk-psykiatrisk problematik ska det i respektive kommun finnas en samordningsgrupp som ansvarar för strategisk planering så att verksamheter och insatser för målgruppen kan samordnas. I Kungsbacka Kommun kallas samordningsgruppen En dörr in. På denna sida hittar du bland annat mallar för mötesprotokoll, kallelse och överenskommelsen.

 

Överenskommelse om samverkan - Barn och unga med sammansatt psykisk-psykiatrisk problematik

SIP-möte kallelse

SIP Rutin konsultation

SIP Rutin avvikelsehantering

SIP Protokoll förmöte

SIP Protokoll möte

SIP Protokoll avslut

SIP Minderårigs medverkan

Senast ändrad: