Direkt till innehållet

Om reviderad samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering

Den Regionala genomförandegruppen för Samverkansrutinen, med representanter från samtliga kommuner, närsjukvården (privat och offentlig regi), Hallands sjukhus och Psykiatrin i Halland, har i uppdrag att följa upp rutinen och föreslå förbättringar för att stödja ett nära samarbete mellan parterna för ett tryggt omhändertagande. Dialog, planering, delaktighet, tydlighet och ansvarstagande är viktiga delar för att uppnå detta.

Det här omfattar revideringen

  • Ändrad tidsram för ifyllnad av planeringsunderlaget till inom 48 timmar, i syfte att minimera svaren ”vej ej”.
  • Slutenvården ska kontakta kommunen om beräknat utskrivningsdatum tidigareläggs

    eller flyttas fram mer än ett dygn.

  • Gult spår har kompletterats med målgrupper för vilka Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas i hemmet efter.
  • Planeringsunderlag som leder till rött spår ska inte ändras med undantag för personer

    boende i SÄBO och planering av mötestid ska göras skyndsamt.

  • Slutenvården ska kommentera punkterna i Hemgångsklar i Patientinformationsvyn i Lifecare för en ökad tydlighet i informationsöverföringen.
  • Definitioner och begrepp har i delar kompletterats och förtydligats.

Digitala forum för information om aktuell revidering genomförs under vecka 42 och representanterna i den Regionala genomförandegruppen för Samverkansrutinen sprider inbjudningarna.

Presentation av aktuella revideringar

Följande PowerPoint är en sammanställning över aktuella revideringar i Samverkansrutin som införs 1 november 2022. Det är samma bilder som redovisas vid informationsforum om revideringarna.

Bildspel - Revideringar i Samverkansrutin från 1 november 2022

Observera att först den 14 december 2022 kommer ovan ändringarna gällande Hemgångsklar finnas i systemet Lifecare SP.

- Kommunens ruta i checklistan behöver inte bockas i för att utskrivningsmeddelandet ska kunna sändas.

- Möjlighet till kommentarer i fritextfält under slutenvårdens rutor i checklistan.Senast ändrad: