Direkt till innehållet

Utbildning Vård- och stödsamordning

Flerårig utbildningssatsning inom Vård- och stödsamordning pågår – det är den största utbildningssatsningen som gjorts i Halland inom psykiatri och socialpsykiatri!

Syftet med satsningen är att ge en gemensam kunskapsbas gällande samverkan för vård och stöd till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Men också för att verksamheterna inom de halländska kommunerna och regionen ska arbeta med integrerad psykiatri.

Utbildningen är en del i regeringens nationella PRIO-satsning inom psykiatriområdet och riktar sig till medarbetare inom psykiatrin i Region Halland och socialtjänsten i de halländska kommunerna.

I Halland leds arbetet av den taktiska gruppen inom psykiatri, med representanter från Region Halland och de sex kommunerna. Det är Högskolan i Kristianstad, med sin gedigna erfarenhet inom området, som håller i utbildningen.

Utbildningen för Vård- och stödsamordning består av tre olika delar:

 1. Kännedomsutbildning

  för aktörer som behöver ha kännedom om arbetet med integrerad psykiatri samt grund- och fördjupningsutbildningen. Politiker och andra intresserade inom psykiatri och socialtjänst, representanter från brukarorganisationer och andra samverkansparter såsom primärvård, habilitering, försäkringskassa och arbetsförmedling.

  Utbildningen omfattar en halvdag.

 2. Grundutbildning - för medarbetare inom psykiatri och socialtjänst inklusive handläggare, läkare och första linjens chefer som arbetar med brukare/patient (300 personer i länet totalt, platserna är fördelade utifrån verksamhetens behov).

  Utbildningen omfattar åtta heldagar per medarbetare och genomförs under tio kursomgångar, 2016-2017.

 3. Fördjupningsutbildning – för personal som genomgått grundutbildningen och som fått i uppdrag att handleda övrig personal och utveckla arbetssättet vård- och stödsamordning, cirka 30 medarbetare i länet.

  Utbildningen omfattar 32 heldagar och ytterligare handledningstillfällen med start i slutet av 2016.

 

Utbildningsansvariga

Kontaktuppgifter

Utbildningsmaterial

Kännedomspresentation - Högskolan i Kristianstad

Kännedomspresentation - Region Halland

Senast ändrad: