Direkt till innehållet

Symbolen för Vårdavtal med Region Halland

Här är symbolen som du ska använda som har vårdavtal med Region Halland. Den står för kvalitet och trygghet för patienterna och kan laddas ner som fil eller beställas som skylt och affisch.

Användarguide hittar du här.

Symbolen signalerar att du som vårdgivare ger samma rättigheter och tar ut samma avgifter som inom Region Hallands egen vård. Den visar också att du är godkänd som vårdgivare i Region Halland. Det är bara vårdgivare som har avtal med Region Halland som får använda symbolen.

 

Symbol Avtal med Region Halland.

För att hämta hem en symbol, gör så här:

1. Klicka med höger musknapp på länken för att ladda hem önskad symbol.

2. Välj alternativet "Spara mål som" i menyn som visas.

3. Spara ner symbolen på din dator.

För att använda symbolen i Word, gör så här:

1. Öppna ett dokument i Word.

2. Gå till Infoga-menyn.

3. Välj "Infoga bildobjekt" alternativt "Infoga bild" och därefter "från fil".

4. Bläddra fram symbolen från den plats på din dator där du sparat det.

5. Klicka på OK.

Symbol i färg

Senast ändrad: