Direkt till innehållet

Symbolen för Vårdval Halland

Här finns Vårdval Halland-symbolen och 1177 Vårdguidens budskapsplattor för nedladdning, se nedan.

Symbolen ”Vårdval Halland” markerar att en vårdenhet ingår i Vårdval Halland. Den är en kvalitetsstämpel som visar att vårdenheten klarat Region Hallands krav för godkännande.

Symbolen ska användas i all patientinformation och vid vårdenhetens entré. På skriftligt material ska symbolen placeras längst ner i framsidans vänstra hörn, med en frizon motsvarande versalen i symbolens textrad Vårdval Halland.

Budskapsplattor 1177 Vårdguiden

Budskapsplattorna 1177 Vårdguiden används för att marknadsföra den nationella rådgivningstjänsten 1177 Vårdguiden som Halland är en del av. Budskapsplattorna används tillsammans med Region Hallands logotyp eller en egen logotyp när det är en privat vårdgivare.

Ladda ner logotyper och symboler

Vårdval Halland webb

Vårdval Halland tryck (inloggning krävs)

1177 Vårdguiden (bred) webb

1177 Vårdguiden (bred) tryck (inloggning krävs)

1177 Vårdguiden (kvadrat) webb

1177 Vårdguiden (kvadrat) tryck (inloggning krävs)

Senast ändrad: