Direkt till innehållet

Symbolen för Vårdval Halland

Symbolen ”Vårdval Halland” markerar att en vårdenhet ingår i Vårdval Halland. Den är en kvalitetsstämpel som visar att vårdenheten klarat Region Hallands krav för godkännande.

Symbolen ska användas i all patientinformation och vid vårdenhetens entré. På skriftligt material ska symbolen placeras längst ner i framsidans vänstra hörn, med en frizon motsvarande versalen i symbolens textrad Vårdval Halland.

Ladda ner symbolen för Vårdval Halland

Vårdval Halland webb

Vårdval Halland tryck (inloggning krävs)

Senast ändrad: