Direkt till innehållet

Vårdenhetskoder

Vårdenhetskoder måste anges på vårdvalsblanketten och behövs för sökning i befolkningsregistret Master.

Dokumentet uppdateras vid förändringar.

Senast ändrad: