Direkt till innehållet

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På denna sida hittar du information och stöd om hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

I arbetet ingår att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Sjukdomsförebyggande insatser ska vara en del av alla vård- och behandlingsprocesser, och det hälsofrämjande förhållningssättet i samtalet med patienten utgör ett viktigt redskap.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder utgör tillsammans med regionala terapirekommendationer grunden för arbetet. De nationella riktlinjerna bidrar till ett systematiskt och kvalitetssäkert arbetssätt. Som stöd och vägledning för all personal finns en regional vårdriktlinje, se länk till höger.

Kompetensutveckling erbjuds regelbundet all hälso- och sjukvårdspersonal som har i uppgift att stödja patienter till goda levnadsvanor. Arbetet ska dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem. Relevanta broschyrer och affischer finns för beställning och nedladdning via Region Hallands webb.

Om innehållet
Senast ändrad: