Direkt till innehållet

Socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Tillsammans! För hallänningens bästa!

Region Halland och de halländska kommunerna har en gemensam regional samverkans- och stödstruktur för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Syftet med den regionala stöd och samverkansstrukturen är att öka såväl kvalitet som kostnadseffektiviteten i den service som erbjuds
Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (SG) är uppdragsgivare för den taktiska nivån som består av tre taktiska grupper.
• Barn, unga och familj
• Mitt i livet
• Senior
samt under de närmaste två åren, fyra  fokusområden:
• Digitalisering
• Hälso och sjukvård
• Psykisk hälsa
• Funktionsnedsättning

Hallänningarnas delaktighet och inflytande är viktiga beståndsdelar i utvecklingen av arbetet och ska genomsyra alla delar av verksamheten.

Om innehållet
Senast ändrad: