Direkt till innehållet

Hälsoundersökning enligt BBIC

Socialtjänsten kan både initiera hälsoundersökningar och göra konsultationer med pågående vårdkontakter. Detta sker antingen när är en utredning enligt SoL 11:1 genomförs eller när ett barn placerats, exempelvis i ett familjehem. Syftet med undersökningen är att främja hälsa, upptäcka tecken på ohälsa, kompensera för eventuella tidigare brister och säkerställa att barnet får den hälso- och sjukvård som varje enskilt barn har rätt till. Stora nationella studier har visat att barn som placerats i samhällsvård har en sämre hälsa och tandvård än andra barn.

För att en hälsoundersökning enligt BBIC ska kunna genomföras av barnkliniken behöver socialtjänsten kartlägga barnets vårdhistorik. Socialtjänsten har stöddokument i BBIC-systemet för att göra konsultationer och begära in utlåtanden.

Rutiner och blanketter för hälso- och läkarundersökningar

I Halland har vi tagit fram regionala rutiner och blanketter för hälsoundersökning enligt BBIC samt läkarundersökning i samband med LVU. Blanketterna hittar ni i listen på höger sida. Ett arbete med revidera dessa regionala dokument pågår.

 • Hälsoundersökning enligt BBIC vid utredning eller placering samt akut läkarundersökning vid misstanke om brott mot barn görs på barnmottagning. Telefonnummer avser dagtid. Efter kontorstid kontaktas barnakuten på 035-131000.
  • Barnmottagningen Kungsbacka         tfn 0300-56 51 93
  • Barnmottagningen Varberg                tfn 0340-48 12 20
  • Barnmottagningen Falkenberg           tfn 0346-560 43
  • Barnmottagningen Halmstad              tfn 035-13 41 00
 • Konsultation med pågående vårdkontakter görs med exempelvis BVC, elevhälsa eller andra vårdkontakter
 • Konsultation med tandvård (den tandvårdsklinik som barnet tillhör)
 • Läkarundersökning i samband med LVU görs via närsjukvården (den vårdcentral som barnet tilllhör)
Om innehållet
Senast ändrad: