Direkt till innehållet

Samverkan

Tillsammans med de halländska kommunerna driver Region Halland ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i Halland. Detta görs genom styrning av den regionala samverkans- och stödstruktur som finns i länet.

De sex taktiska grupperna håller ihop frågor och de gemensamma utmaningar som finns i kommunerna inom respektive programområde. Denna samverkansform bidrar till att socialtjänst och hälso- och sjukvård kan utbyta erfarenheter och kompetens, arbeta mot gemensamma mål och tillsammans nå resultat som gynnar patienter och brukare i hela Halland. Regionala överenskommelser arbetas fram av de taktiska grupperna och beslutas av strategisk nivå.

Den regionala samverkans- och stödstrukturen i Halland

(Genom att föra muspekaren över bilderna kan du klicka dig vidare och få mer information.)

Uppdragsgivare

——————–

Fastställer förslag till
utvecklingsplaner————————-
De taktiska grupperna:
Barn unga och familj
eHälsa
Funktionsnedsättning
Missbruk och beroende
Psykiatri
Äldre
Föreslår och verkställer
utvecklingsplaner—————————-
Arbets- /projektgrupper
-genomför—————————-

 

Om innehållet
Senast ändrad: