Direkt till innehållet

Vårdval Halland och privata vårdgivare

Vårdvalet finns inom närsjukvård, hud och psykiatri och syftar till att skapa valfrihet för invånarna i Halland. Vårdvalet ger även medarbetare frihet att utforma den bästa vården för sina patienter inom ramen för uppdragsbeskrivning och Hälso- och sjukvårdsstrategin.

Vårdvalsuppdraget utvecklas ständigt genom forskning, nationella riktlinjer och rekommendationer i syfte att stärka patientprocesserna och skapa förutsättningar för vård på rätt nivå.

Du som är intresserad av att starta en vårdenhet inom vårdvalet hittar detaljerad information i uppdragsbeskrivningen.

Regionen har också avtal med privata vårdgivare genom vårdavtal, vårdgarantiavtal, lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF). Du som önskar bedriva en verksamhet utifrån dessa avtal har möjlighet att lämna in anbud vid upphandlingar eller vid överlåtelser av nationella taxor.

Om innehållet
Senast ändrad: