Direkt till innehållet

Lag om ersättning för fysioterapi (LOF)

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOF. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler, överenskommelser och annat. Här finns även blanketter och kontaktuppgifter.

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Denna verksamhet bedrivs på primärvårdsnivå och finansieras av Region Halland via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Kontaktuppgifter

Christina Ederberg
Avd. Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Regionkontoret
Mobil: 070-818 52 59
christina.ederberg@regionhalland.se

Ann-Sofi Strömvall Larsson
Avd. Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Regionkontoret
Mobil: 073-324 15 19
Om innehållet
Senast ändrad: