Direkt till innehållet

Lag om läkarvårdsersättning (LOL)

Regionen har taxeläkare inom allmän medicin, allmän kirurgi, barnmedicin, hud, ortopedi, ögon samt öron- näsa och hals.

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL. Sidorna ger dig en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Halland via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Kontaktinformation

Christina Ederberg
Avd. Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Regionkontoret
Mobil: 070-818 52 59
christina.ederberg@regionhalland.se

Ann-Sofi Strömvall Larsson
Avd. Hälso- och sjukvårdsuppdrag, Regionkontoret
Mobil: 073-324 15 19
Om innehållet
Senast ändrad: