Direkt till innehållet

Telefonlista för läkare inom närsjukvården till specialiserad vård

Listan kan uppdateras efter hand!

Halmstad

Konsultation med specialister nås via sjukhusets växel 035-13 10 00 eller direktnummer/sökning:

Barnmedicin: Via växeln 035-13 10 00, begär dagbakjouren, D1
Kirurgi: Via växeln 035-13 10 00, alternativt sökarnummer 342 05
Ortopedi: Via växeln 035-13 10 00, begär dagbakjouren
Medicin: Via växeln 035-13 10 00, begär dagbakjouren
Gynekologi: Via växeln 035-13 10 00
Urologi: Via växeln 035-13 10 00
Infektionssjukdomar: 035-14 77 15/ankn 477 15
Öron-näsa-hals: 035-17 71 47/ankn 771 47 (Jour i Halmstad)

Varberg

Konsultation med specialister nås via sjukhusets växel 0340-48 10 00 eller direktnummer/sökning:

Barnmedicin: Via växeln 0340- 48 10 00, alternativt sökarnummer 426 26. v28-31 helt stängt. Under den tiden hänvisar vi till barnakuten Halmstad via växeln 035-13 10 00.
Gynekologi: Via växeln 0340- 48 10 00
Medicin: Via växeln 0340- 48 10 00, begär dagbakjour
Kirurgi: Via växeln 0340- 48 10 00, alternativt sökarnummer 430 05
Ortopedi: Via växeln 0340- 48 10 00, alternativt sökarnummer 430 08
Urologi: Via växeln 0340- 48 10 00
Infektionssjukdomar: 035-14 77 15/ankn: 477 15
Öron-näsa-hals: 035-17 71 47/ankn: 771 47 (Jour i Halmstad)

Kungsbacka

Vid icke akuta frågor
Måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 samt fredagar kl. 08.00-14.00, sker konsultation med Medicinsk specialistvård och opererande specialistvård inom Hallands sjukhus
Kungsbacka (Gynekologi, Kirurgi, Ortopedi, Urologi) genom att ringa växeln
på tfn: 0300-56 50 00.
Barn- och ungdomsmottagningen: Måndag-torsdag kl 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-14.00 på tfn: 0725-25 51 90

Vid akuta frågor
Gynekologi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00
Medicin: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00, sök dagbakjour.
Kirurgi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00, alt. sökarnummer 430 05
Ortopedi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00, alt. sökarnummer 430 08
Infektionssjukdomar: Ring 035-14 77 15/ankn 477 15
Urologi: Via växeln Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00
Öron-näsa-hals: 035- 17 71 47/ankn: 771 47 (jour i Halmstad)
Barnmedicin: Via växlen till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg 0340-48 10 00 eller via växeln till barnakutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad 035-13 10 00

Om innehållet
Senast ändrad: