Direkt till innehållet

Vårdval Halland Specialiserad öppenvård

Regionen har avtal inom hud och psykiatri.

Här finns information för dig som bedriver verksamhet inom dessa vårdområden. Sidorna ger dig en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler, riktlinjer, överenskommelser och annat. Här finns även kontaktuppgifter.

I uppdragbeskrivningen hittar du en utförlig beskrivning om vad du som vårdgivare inom Vårdval Halland Specialiserad öppenvård ska leva upp till.

Du som är intresserad av att bli vårdgivare hittar detaljerad information i uppdragsbeskrivningen.

Kontaktinformation

Frågor om fakturering och Vårdval Finans

Vårdvalsservice

Tfn: 0771-900 300

vardvalsservice@regionhalland.se

Övriga frågor

Maria Thomasson

Uppdragsavdelningen, Regionkontoret

Tfn: 0729-85 25 23

maria.b.thomasson@regionhalland.se

Snabbval - Vårdval Halland Specialiserad öppenvård

Avgiftshandboken

Ekonomi

Prislistor - ersättning

Relaterad information - Vårdval Halland Specialiserad öppenvård

Siths-kort

Läkemedelsförskrivning

Kartor

Symbolen för Vårdval Halland

Senast ändrad: