Direkt till innehållet

Vårdval Halland Specialiserad öppenvård

Regionen har avtal inom hud och psykiatri.

Här finns information för dig som bedriver verksamhet inom dessa vårdområden. Sidorna ger dig en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler, riktlinjer, överenskommelser och annat. Här finns även kontaktuppgifter.

I uppdragbeskrivningen hittar du en utförlig beskrivning om vad du som vårdgivare inom Vårdval Halland Specialiserad öppenvård ska leva upp till.

Du som är intresserad av att bli vårdgivare hittar detaljerad information i uppdragsbeskrivningen.

Kontaktinformation

Frågor om fakturering och Vårdval Finans
Vårdvalsservice
Tfn: 0771-900 300
vardvalsservice@regionhalland.se

Övriga frågor
Maria Thomasson
Uppdragsavdelningen, Regionkontoret
Tfn: 0729-85 25 23
maria.b.thomasson@regionhalland.se

Om innehållet
Senast ändrad: