Direkt till innehållet

Forskning i Region Halland

Några viktiga mål för forskning och utveckling är:

 • öka tillgängligheten till, och stärka, support gällande forsknings- och utvecklingsprojekt, riktad mot medarbetarna inom hälso- och sjukvården i Region Halland
 • bidra till att bättre synliggöra resultat av forskning inom medicin, odontologi och hälsa som bedrivs i Region Halland
 • stärka epidemiologisk kartläggning och bevakning i Region Halland, och därigenom leverera bra underlag för folkhälsoarbete

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare i Region Halland. Vi erbjuder metodologiskt support till forskningsintresserade medarbetare. Vi erbjuder också kurser i forskningsmetodik.

Fou-chef

Ann Ekberg-Jansson

Avdelningschef

Kerstin Fjällman Schärberg

Jonathan Pearman

Kontaktpersoner FoU Halland

Björn Agvall
Kontaktperson för Hallands sjukhus samt Ambulans, diagnostik och hälsa

Annelie Malmberg
Kontaktperson för Hallands sjukhus samt Ambulans, diagnostik och hälsa

Håkan Bergh
Kontaktperson för Psykiatrin Halland samt Närsjukvården Halland

Ulrika Bergsten
Kontaktperson för Psykiatrin Halland samt Närsjukvården Halland

Definitioner

Definition av forskning
Forskning syftar till ett systematiskt sätt att söka efter ny kunskap.

Definition av utveckling
Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt och metodiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat för att åstadkomma nya metoder eller förbättra redan existerande sådana.

Projektstöd

Vi erbjuder projektstöd genom:

 • Projekthandledning
 • Litteratursökning
 • Forskarplatser
 • Utbildning
 • Metodologisk rådgivning
 • Projektmedelsansökan
 • Enkätutformning/optisk läsning
 • Poster och presentationsmaterial

Researchweb

Researchweb är Region Hallands ansökningssystem för forskningsmedel, supportärenden samt projektdatabas).

Uppdrag FoU

FoU Region Halland

Om innehållet
Senast ändrad: