Direkt till innehållet

Kurser i forskningsmetodik

FoU Halland erbjuder tre olika kurser i Forskningsmetodik.

  1. Från idé till förändring (kontakta Ann-Kristin Karlsson)
  2. Forskningsmetodikkurs för ST-läkare (kontakta Sverker Hasselblom)
  3. Forskningsmetodikkurs 30 hp i samarbete med Skånes universitetssjukhus (kontakta Håkan Bergh)

Se respektive sida till vänster för mer information om kurserna, på höger sida finner du kursansvariga.

Kontaktinformation

Ann-Kristin Karlsson
FoU-handledare

Sverker Hasselblom
Studierektor

Håkan Bergh
FoU-handledare

Pia Gruber
Samordnare

Om innehållet
Senast ändrad: