Direkt till innehållet

Projektmedel och bidrag för forskning och utveckling

Möjlighet finns att söka medel från Vetenskapliga rådet, Södra sjukvårdsregionen samt från externa finansiärer. Det finns även möjlighet att söka Doktorandmedel för att forska på arbetstid eller medel för Inledande forskning.

Se vårt årshjul samt respektive sida till vänster för mer information.

Vid frågor kontakta

Hanna Svensson
Administrativ assistent

Om innehållet
Senast ändrad: